Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The evaluation of Economic Situation of the BIS Czech Ltd.
Authors: Bárta, Adam
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8373
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;ukazatele rentability;ukazatele zadluženosti;SWOT analýza
Keywords in different language: financial analysis;horizontal and vertical analysis;profitablity indicators;debt ratios;SWOT analysis
Abstract: Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace v podniku BIS Czech s.r.o. za použití finanční analýzy. Práce obsahuje 5 kapitol. První kapitola je zaměřena na představení společnosti a jejich nabízených produktů a služeb. Druhá kapitola je věnována zhodnocení finanční situace v jednotlivých letech za použití finanční analýzy. Třetí kapitola práce pojednává o vývoji podnikatelského prostředí, který je zachycen pomocí SWOT analýzy. Čtvrtá část práce je zaměřená na zhodnocení ekonomické situace společnosti na základě finanční analýzy. Pátá a zároveň poslední část práce se zaměřuje na návrhy pro zlepšení současné a budoucí ekonomické situace společnosti.
Abstract in different language: The goal of this work is the evaluation of the economic situation of the company BIS Czech Ltd, using financial analysis. The work is included into five chapters. The first chapter focuses on the introduction of the company and its products and services. The second chapter is devoted to evaluation of the financial situation in the individual years using financial analysis. The third part deals with the development of the business environment, which is detected by using SWOT analysis. The fourth part is focused on the economic situation of the company on the basis of financial analysis. The fifth and final part of the thesis focuses on proposals to improve the current and future economic situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP ADAM BARTA.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFView/Open
VP_Barta_BP.PDFPosudek vedoucího práce501,6 kBAdobe PDFView/Open
OP_Barta_BP.PDFPosudek oponenta práce500,82 kBAdobe PDFView/Open
Barta_BP.PDFPrůběh obhajoby práce261,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.