Název: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Další názvy: Competitiveness analysis of the selected company
Autoři: Knapčíková, Iva
Vedoucí práce/školitel: Šlechtová, Yvona
Oponent: Jiřincová, Milena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8374
Klíčová slova: konkurenceschopnost podniku;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: competitiveness of company;SWOT analysis
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na definování pojmů, které souvisí s konkurenceschopností podniku, a na analýzu konkurenceschopnosti vybraného podniku. Vybraný podnik se nazývá J + K Puls, s. r. o. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které souvisí s konkurenceschopností. Jsou zde popsány metody, jak analyzovat podnikové prostředí, dále jsou definovány konkurenční strategie, které podnik může aplikovat a postup, jak analyzovat konkurenci. V praktické části jsou uvedeny základní údaje o vybrané společnosti J + K Puls. Praktická část obsahuje analýzu konkurenčního prostředí vybraného podniku. Tato analýza je provedena metodou SWOT analýzy a analýzou konkurenčních podniků. Poslední kapitoly práce jsou zaměřeny na předpověď vývoje oboru činnosti podniku, a jsou navrhnuty změny vedoucí ke zlepšení postavení podniku na trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the definition of the terms which are connected with the competitiveness of the company. In addition the thesis is focused on the competitiveness analysis of the selected company. The selected company is called J + K Puls, s. r. o. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. There are explained terms in the theoretical part which are linked to competitiveness of the company. In this part there are descriptions of the methods of analysis of the company?s environment. Also, there are competitive strategies that the company can apply and the process which explains how to analyse the competition. In the practical part there is a basic characteristic of the company J + K Puls. The practical part contains analysis of the competitive environment of the selected company. This analysis is made by method of SWOT analysis and by analysis of the competitive companies. The last part of thesis is focused on the prediction of development company?s activity. At the end the work suggests changes improving the position of the company on the market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka_Knapcikova.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_knapcikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_knapcikova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_knapcikova.PDFPrůběh obhajoby práce168,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8374

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.