Název: Ekonomické zhodnocení kooperace podniků v konkurenčním prostředí
Další názvy: Economic evaluation of business cooperation in a competitive environment
Autoři: Bílková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Taušl Procházková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8381
Klíčová slova: podnikání;legislativa;cestovní kancelář a agentura;analýza činností
Klíčová slova v dalším jazyce: business;legislation;travel office and agency;analysis of activities
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na kooperaci cestovní kanceláře SUN TRAVEL s. r. o. s podnikatelskými subjekty se sídlem podnikání ve Spolkové republice Německo. Tato práce obsahuje legislativní náležitosti, jejichž znalost je podmínkou pro založení cestovní kanceláře s tímto zaměřením. Dále disponuje analýzou podnikatelských činností včetně SWOT analýzy, určení silných a slabých stránek podniku a dále navrhuje řešení na optimalizaci podnikatelských činností a posouzení ekonomické efektivnosti navrhovaných opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on cooperation agency SUN TRAVEL s. r. o. with an established business with a place of business in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. This work includes legislative requirements, which knowledge is a condition for the establishment of travel agency with this focus. Further it has analysis business activities, including SWOT analysis, identifying strengths and weaknesses business operations and evaluation of economic efficiency of the suggested measures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K11B0118K.pdfPlný text práce747,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilkova v.pdfPosudek vedoucího práce892,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilkova o.pdfPosudek oponenta práce554,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce169,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8381

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.