Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLeicherová, Veronikacs
dc.contributor.authorAuštedová, Martinacs
dc.contributor.refereeVacíková, Janacs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:26Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:26Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier52616cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8387
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru založení vlastního květinářství. Na začátku práce jsou zde přehledně popsány druhy podnikání v České republice s následným zaměřením na malé a střední podniky a jednotlivé právní formy podnikání. Dále jsou v práci uvedeny legislativní požadavky a jednotlivé kroky k získání živnostenského oprávnění společně s výběrem nevhodnějšího umístění provozovny. Předposlední kapitola práce je věnována konkrétnímu podnikatelskému plánu květinářství, kde jsou důkladně rozebrány všechny jeho části od nabízených produktů a služeb, analýzy trhu, konkurence a zákazníků, přes marketingovou a prodejní strategii až po přehled plánovaných výdajů, zahajovací rozvahu, možnosti financování začínajícího podnikání a finanční plán, který obsahuje plánovaný výkaz cash flow, výkaz zisku a ztráty a rozvahy. Závěr práce hodnotí úspěšnost realizace podnikání a další možnosti rozvoje.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský záměrcs
dc.subjectzaložení podnikucs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectmalé a střední podnikycs
dc.subjectživnostcs
dc.subjectkvětinářstvícs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.titleVznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměrucs
dc.title.alternativeEstablishing of business entity based on the realisation of a specific business planen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor work deals with a business plan ? own florist?s. At the beginning of the work, there are clearly described kinds of business in the Czech Republic, followed by a focus on small and medium-sized enterprises and legal forms of business. In the next chapter, there are described legislative requirements and steps how to get a trade license and then we choose the best location for the shop. The penultimate chapter is about specific business plan of the florist?s, which includes all offered products and services, market analysis, competition, customers, marketing and sales strategy, the overview of planned expenditures, the opening balance sheet, possibilities of getting money, which you need for start with business, and the financial plan which includes planned cash flow statement, profit and loss statement and balance sheet. In conclusion of this work there is an overall evaluation of the success of the realization of the business and the other development opportunities.en
dc.subject.translatedbusiness planen
dc.subject.translatedestablishing businessen
dc.subject.translatedbusinessen
dc.subject.translatedsmall and medium sized enterprisesen
dc.subject.translatedtradeen
dc.subject.translatedflorist´sen
dc.subject.translatedfinancial planen
dc.subject.translatedmarketing strategyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vznik podnikatelskeho subjektu na zaklade realizace konkretniho podnikatelskeho zameru.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFView/Open
BP_austedova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_austedova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
BP_austedova.PDFPrůběh obhajoby práce148,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.