Název: Ekonomika malého a středního podnikání s přihlédnutím k využití vhodných nástrojů podpory podnikání
Další názvy: The Economics of Small and Medium-sized Enterprises with Regard to the Use of Suitable Tools Business Support
Autoři: Červenková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8394
Klíčová slova: MSP;operační program;program Inovace;podnikatelský záměr;projekt;hodnocení ekonomické efektivnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: Small and Medium-sized Enterprises;inovation program;business plan;project;evaluate of economic effectiveness
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zpracovat projekt s využitím možností podpory podnikání a posoudit jeho ekonomickou efektivnost a možnosti realizace. Práce obsahuje informace o problematice malých a středních podniků a možnostech jejich podpory. Je zde uveden podnikatelský záměr společnosti PILSEN TOOLS s.r.o., který obsahuje základní údaje o společnosti, tržní analýzu a marketingový plán. Další části práce tvoří návrh projektu, hodnocení jeho efektivnosti a posouzení možností jeho realizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor?s work is to make project with using options business support and to evaluate its economic effectiveness and to suggest its realization. The work contains information about the problems of small and medium-sized enterprises and options of their support. Then there is business plan of company PILSEN TOOLS s.r.o., which contains basic information about company, market analysis and marketing plan. Other parts of work are consisted from suggest of project, evaluation of its economic effectiveness and way of its realization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Cervenkova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cervenkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cervenkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cervenkova.PDFPrůběh obhajoby práce207,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8394

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.