Title: Ekonomika malého a středního podnikání s přihlédnutím k využití vhodných nástrojů podpory podnikání
Other Titles: The Economics of Small and Medium-sized Enterprises with Regard to the Use of Suitable Tools Business Support
Authors: Červenková, Nikola
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Zahradníčková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8394
Keywords: MSP;operační program;program Inovace;podnikatelský záměr;projekt;hodnocení ekonomické efektivnosti
Keywords in different language: Small and Medium-sized Enterprises;inovation program;business plan;project;evaluate of economic effectiveness
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zpracovat projekt s využitím možností podpory podnikání a posoudit jeho ekonomickou efektivnost a možnosti realizace. Práce obsahuje informace o problematice malých a středních podniků a možnostech jejich podpory. Je zde uveden podnikatelský záměr společnosti PILSEN TOOLS s.r.o., který obsahuje základní údaje o společnosti, tržní analýzu a marketingový plán. Další části práce tvoří návrh projektu, hodnocení jeho efektivnosti a posouzení možností jeho realizace.
Abstract in different language: The aim of this bachelor?s work is to make project with using options business support and to evaluate its economic effectiveness and to suggest its realization. The work contains information about the problems of small and medium-sized enterprises and options of their support. Then there is business plan of company PILSEN TOOLS s.r.o., which contains basic information about company, market analysis and marketing plan. Other parts of work are consisted from suggest of project, evaluation of its economic effectiveness and way of its realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cervenkova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
BP_cervenkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
BP_cervenkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
BP_cervenkova.PDFPrůběh obhajoby práce207,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.