Název: Vývoj účetnictví pro podnikatele v ČR a jeho vliv na vypovídací schopnost účetních výkazů
Další názvy: Development of Business Accounting in the Czech Republic and Its Impact on the Competence of Finantial Statements
Autoři: Drnková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8395
Klíčová slova: vývoj účetnictví;IAS/IFRS;podvojné účetnictví;jednoduché účetnictví;daňová evidence
Klíčová slova v dalším jazyce: development of accounting;IAS/IFRS;tax evidence;double entry bookkeeping;single entry bookkeeping
Abstrakt: Předložená práce se zabývá vývojem účetnictví pro podnikatele v České republice. První část této práce popisuje účetní systém v Československu mezi lety 1948 ? 1989, dále účetní systém, který doznal změn - po roce 1989, při přechodu z centrálně plánované na tržní ekonomiku, a po roce 2004, po vstupu ČR do Evropské unie. Dále je zde srovnán účetní systém České republiky s účetními systémy používanými v zahraničí. Druhá část se zaměřuje na účetní systém konkrétního podniku ? Marid, s.r.o. Jsou zde porovnávány účetnictví v tomto podniku během let. Všechny zjištěné poznatky jsou v závěru shrnuty.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor´s thesis deals with the development of accounting for entrepreneurs in the Czech Republic. The first part describes the accounting system in Czechoslovakia between 1948 and 1989, as the financial system has undergone changes - since 1989, when the transition from centrally planned to a market economy, and after 2004, after joining the European Union. There is paralleled financial system in the Czech Republic with the accounting systems used abroad. The second part focuses on the accounting system of a particular company - Marid, Ltd. They are compared in the accounting firm over the years. All findings are summarized in the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Drnkova Marketa.pdfPlný text práce945,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_drnkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_drnkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_drnkova.PDFPrůběh obhajoby práce105,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8395

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.