Title: Vývoj účetnictví pro podnikatele v ČR a jeho vliv na vypovídací schopnost účetních výkazů
Other Titles: Development of Business Accounting in the Czech Republic and Its Impact on the Competence of Finantial Statements
Authors: Drnková, Markéta
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8395
Keywords: vývoj účetnictví;IAS/IFRS;podvojné účetnictví;jednoduché účetnictví;daňová evidence
Keywords in different language: development of accounting;IAS/IFRS;tax evidence;double entry bookkeeping;single entry bookkeeping
Abstract: Předložená práce se zabývá vývojem účetnictví pro podnikatele v České republice. První část této práce popisuje účetní systém v Československu mezi lety 1948 ? 1989, dále účetní systém, který doznal změn - po roce 1989, při přechodu z centrálně plánované na tržní ekonomiku, a po roce 2004, po vstupu ČR do Evropské unie. Dále je zde srovnán účetní systém České republiky s účetními systémy používanými v zahraničí. Druhá část se zaměřuje na účetní systém konkrétního podniku ? Marid, s.r.o. Jsou zde porovnávány účetnictví v tomto podniku během let. Všechny zjištěné poznatky jsou v závěru shrnuty.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis deals with the development of accounting for entrepreneurs in the Czech Republic. The first part describes the accounting system in Czechoslovakia between 1948 and 1989, as the financial system has undergone changes - since 1989, when the transition from centrally planned to a market economy, and after 2004, after joining the European Union. There is paralleled financial system in the Czech Republic with the accounting systems used abroad. The second part focuses on the accounting system of a particular company - Marid, Ltd. They are compared in the accounting firm over the years. All findings are summarized in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Drnkova Marketa.pdfPlný text práce945,44 kBAdobe PDFView/Open
BP_drnkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
BP_drnkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
BP_drnkova.PDFPrůběh obhajoby práce105,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.