Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorDvořáková, Janacs
dc.contributor.authorHoráková, Terezacs
dc.contributor.refereeVacíková, Janacs
dc.date.accepted2013-06-07cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:54Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:54Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier52709cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8401-
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na analýzu přínosu metody kaizen v konkrétním podniku, v tomto případě v podniku emz Hanauer s.r.o. Práce vychází z teoretických poznatků o kaizen, na které následně navazuje praktická část s jejich aplikací v tomto podniku. Stěžejními body práce jsou: vysvětlení metody kaizen a její aplikace v procesech (konkrétně - 5S, plýtvání, standardizace, individuální zlepšování, týmové zlepšování). Nezbytnou součástí práce je také dotazníkové šetření, které bylo dáno k vyplnění zaměstnancům firmy emz Hanauer s.r.o., a jehož výsledky, spolu s ostatními poznatky o firemním prostředí, posloužily k vytvoření návrhů na možné inovace v tomto podniku.cs
dc.format72 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectKaizencs
dc.subjectneustálé zlepšovánícs
dc.subjectindividuální zlepšovánícs
dc.subjecttýmové zlepšovánícs
dc.subject5Scs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectstandardizacecs
dc.titleAnalýza přínosu (ekonomického, sociálního, inovačního) metody kaizen ve firměcs
dc.title.alternativeAnalysis of benefits (economic, social, innovation) kaizen methods in companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the analysis of the asset of the kaizen method in a particular business ? emz Hanauer s.r.o. The thesis is based on the theoretical knowledge about kaizen followed by a practical part applied in the company. The principal parts of the thesis are explaining the kaizen method and its application in processes (i.e. 5S, wasting, standardization, individual improvement, team improvement). A vital part of the thesis is a questionnaire which was filled in by the employees of emz Hanauer s.r.o. The results and other findings were crucial to propose innovations in this company.en
dc.subject.translatedKaizenen
dc.subject.translatedconstant improvementen
dc.subject.translatedindividual improvementen
dc.subject.translatedteam improvementen
dc.subject.translated5Sen
dc.subject.translatedwastingen
dc.subject.translatedstandardizationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Horakova_Tereza_2013.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_horakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce419,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_horakova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_horakova.PDFPrůběh obhajoby práce191,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8401

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.