Název: Ekonomika malého a středního podniku s přihlédnutím k využití vhodných nástrojů podpory podnikání
Další názvy: The economics of a small and a medium-sized enterprise with taking into account the use of suitable support for business
Autoři: Kučerová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8417
Klíčová slova: malý podnik;střední podnik;podnikatelský plán;podpora podnikání
Klíčová slova v dalším jazyce: small sized enterprise;middle sized enterprise;business plan;enterprise promotion
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce "Ekonomika malého a středního podniku s přihlédnutím k využití vhodných nástrojů podpory podnikání" je zpracování podnikatelského plánu konkrétního podniku. V první části práce jsou definovány pojmy týkající se podnikání malých a středních podniků, jejich význam pro národní hospodářství, možnosti podpory podnikání. Následuje popis tvorby podnikatelského plánu. V druhé části práce je zpracován podnikatelský plán a možné podpory a dotace, které usnadní jeho financování.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis "The economics of a small and a medium-sized enterprise with taking into account the use of suitable support for business" is the elaboration of a bussines plan for a concrete enterprise. The first part defines the terms related to the business of small and medium-sized businesses and their importance to the national economy, opportunities of enterprise promotion. This part is followed by description of business plan and its creation. The second part of the thesis contents the creation of business plan, enterprise promotion and subsidies, which facilitate funding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Tereza Kucerova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kucerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kucerova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kucerovaT.PDFPrůběh obhajoby práce174,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8417

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.