Title: Ekonomika malého a středního podniku s přihlédnutím k využití vhodných nástrojů podpory podnikání
Other Titles: The economics of a small and a medium-sized enterprise with taking into account the use of suitable support for business
Authors: Kučerová, Tereza
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Zahradníčková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8417
Keywords: malý podnik;střední podnik;podnikatelský plán;podpora podnikání
Keywords in different language: small sized enterprise;middle sized enterprise;business plan;enterprise promotion
Abstract: Předmětem bakalářské práce "Ekonomika malého a středního podniku s přihlédnutím k využití vhodných nástrojů podpory podnikání" je zpracování podnikatelského plánu konkrétního podniku. V první části práce jsou definovány pojmy týkající se podnikání malých a středních podniků, jejich význam pro národní hospodářství, možnosti podpory podnikání. Následuje popis tvorby podnikatelského plánu. V druhé části práce je zpracován podnikatelský plán a možné podpory a dotace, které usnadní jeho financování.
Abstract in different language: The aim of the thesis "The economics of a small and a medium-sized enterprise with taking into account the use of suitable support for business" is the elaboration of a bussines plan for a concrete enterprise. The first part defines the terms related to the business of small and medium-sized businesses and their importance to the national economy, opportunities of enterprise promotion. This part is followed by description of business plan and its creation. The second part of the thesis contents the creation of business plan, enterprise promotion and subsidies, which facilitate funding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tereza Kucerova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
BP_kucerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
BP_kucerova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
BP_kucerovaT.PDFPrůběh obhajoby práce174,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.