Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkálová, Petra
dc.contributor.authorKučerová, Tereza
dc.contributor.refereeZahradníčková, Lenka
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:46Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:46Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier52808
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8417
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Ekonomika malého a středního podniku s přihlédnutím k využití vhodných nástrojů podpory podnikání" je zpracování podnikatelského plánu konkrétního podniku. V první části práce jsou definovány pojmy týkající se podnikání malých a středních podniků, jejich význam pro národní hospodářství, možnosti podpory podnikání. Následuje popis tvorby podnikatelského plánu. V druhé části práce je zpracován podnikatelský plán a možné podpory a dotace, které usnadní jeho financování.cs
dc.format71 s. (16 419 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmalý podnikcs
dc.subjectstřední podnikcs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectpodpora podnikánícs
dc.titleEkonomika malého a středního podniku s přihlédnutím k využití vhodných nástrojů podpory podnikánícs
dc.title.alternativeThe economics of a small and a medium-sized enterprise with taking into account the use of suitable support for businessen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis "The economics of a small and a medium-sized enterprise with taking into account the use of suitable support for business" is the elaboration of a bussines plan for a concrete enterprise. The first part defines the terms related to the business of small and medium-sized businesses and their importance to the national economy, opportunities of enterprise promotion. This part is followed by description of business plan and its creation. The second part of the thesis contents the creation of business plan, enterprise promotion and subsidies, which facilitate funding.en
dc.subject.translatedsmall sized enterpriseen
dc.subject.translatedmiddle sized enterpriseen
dc.subject.translatedbusiness planen
dc.subject.translatedenterprise promotionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tereza Kucerova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
BP_kucerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
BP_kucerova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
BP_kucerovaT.PDFPrůběh obhajoby práce174,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.