Title: Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti
Other Titles: Business plan of company based on active marketing activity
Authors: Levora, Martin
Advisor: Šlechtová, Yvona
Referee: Šimek, Bohuslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8422
Keywords: obchodní plán;marketingový mix;finanční analýza;SWOT analýza
Keywords in different language: business plan;marketing mix;financial analysis;SWOT analysis
Abstract: Cílem bakalářské práce Obchodní plán firmy na základě marketingové činnosti je zhodnocení aktuálního obchodního plánu společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. Charakteristika a historie společnosti je uvedena ve třetí kapitole. Následující kapitola obsahuje obchodní plán společnosti, kde je popsaná situace na trhu, plány společnosti a marketingový mix. Společnost zařazuje do svého obchodního plánu i SWOT analýzu, která je v této práci uvedena. V posledních kapitolách je obchodní plán zhodnocen a poté je uvedena navrhnutá změna.
Abstract in different language: The goal of this thesis called Business plan of a company based on active marketing activity is evaluation of actual business plan of LASSELSBERGER Ltd. Characteristic and history of a company is introduced in the third chapter. The next chapter contains business plan (sales plan) of a company, where described market situation, plans of a company and marketing mix. The SOWT analysis is also filed under business plan, which is also introduced in this work. In last chapters, the business plan is evaluated and then there is introduced a proposition of plan?s improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LEVORA - K11B0230P.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
BP_levora_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_levora_OP.PDFPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
BP_levora.PDFPrůběh obhajoby práce227,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.