Název: Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti
Další názvy: Business plan of company based on active marketing activity
Autoři: Levora, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šlechtová, Yvona
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8422
Klíčová slova: obchodní plán;marketingový mix;finanční analýza;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: business plan;marketing mix;financial analysis;SWOT analysis
Abstrakt: Cílem bakalářské práce Obchodní plán firmy na základě marketingové činnosti je zhodnocení aktuálního obchodního plánu společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. Charakteristika a historie společnosti je uvedena ve třetí kapitole. Následující kapitola obsahuje obchodní plán společnosti, kde je popsaná situace na trhu, plány společnosti a marketingový mix. Společnost zařazuje do svého obchodního plánu i SWOT analýzu, která je v této práci uvedena. V posledních kapitolách je obchodní plán zhodnocen a poté je uvedena navrhnutá změna.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis called Business plan of a company based on active marketing activity is evaluation of actual business plan of LASSELSBERGER Ltd. Characteristic and history of a company is introduced in the third chapter. The next chapter contains business plan (sales plan) of a company, where described market situation, plans of a company and marketing mix. The SOWT analysis is also filed under business plan, which is also introduced in this work. In last chapters, the business plan is evaluated and then there is introduced a proposition of plan?s improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
LEVORA - K11B0230P.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_levora_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_levora_OP.PDFPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_levora.PDFPrůběh obhajoby práce227,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8422

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.