Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimek, Bohuslavcs
dc.contributor.authorLukešová, Michaelacs
dc.contributor.refereeŠlechtová, Yvonacs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:00Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:00Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier52843cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8424-
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace podniku Teplárna Strakonice, a. s. prostřednictvím metod finanční analýzy. V první části práce je popsána finanční analýza, její účel, uživatelé, zdroje a metody. Vysvětleny jsou nejčastěji používané ukazatele hodnocení finanční situace podniku. V další části, zaměřené na konkrétní podnik, je stručná charakteristika podniku, popis podnikatelského prostředí a postavení podniku na trhu. Dále je zde provedena finanční analýza pomocí absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Na základě výsledků analýzy za období pěti let je v závěru práce zhodnocena ekonomická situace podniku a jsou navržena opatření pro její zlepšení.cs
dc.format77 s. (101 678 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.titleZhodnocení ekonomické situace podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Situation of the Companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the economic situation of the company Teplárna Strakonice, using the methods of financial analysis. The first part describes the financial analysis, its purpose, users, resources and methods. The most common indicators of evaluation of financial situation are also described there. In the next section, focusing on a particular company, is a brief description of enterprise, description of the business environment and position of the company on market. Then there is a financial analysis of absolute, differential and financial ratios and index systems. Based on the results of the financial analysis, the economic situation of the company is evaluated and the end of the thesis contains suggestions for further improvement.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedhorizontal analysisen
dc.subject.translatedvertical analysisen
dc.subject.translatedfinancial ratiosen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michaela Lukesova.pdfPlný text práce899,96 kBAdobe PDFView/Open
BP_lukesova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
BP_lukesova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
BP_lukesova.PDFPrůběh obhajoby práce172,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.