Název: Možnosti podnikání formou franchisingu
Další názvy: Business Opportunities through Franchising
Autoři: Musilová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Milena
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8427
Klíčová slova: franchising;podnikání;franchisant;franchisor;master franchising
Klíčová slova v dalším jazyce: franchising;business;franchisant;franchisor;master franchising
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, které přináší podnikání formou franchisingu. Tato práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje obecnou charakteristiku franchisingu, základní pojmy spojené s touto formou podnikání a charakteristiku franchisingového trhu v České republice. V praktické části je představen franchisingový řetězec The PUB Franchising s.r.o., jeho fungování a rozvoj tohoto konceptu. Pomocí metody případové studie je analyzována současná situace franchisingového konceptu The PUB a na základě této analýzy je provedeno hodnocení konceptu a navržena zlepšující opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on an opportunity that brings us franchising. This piece of work comprises of both a theoretical and practical part. The theoretical part contains general characteristics of franchising, basic terms connected with this form of business and the characteristics of the franchise market in the Czech Republic. In the practical part the franchise is introduced franchising chain The PUB Franchising s.r.o., his functionality and expansion of this concept. Using a case study method, the current franchising situation of The PUB was analyzed. Based on this analysis, the concept is evaluated and improvement steps are recommended.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moznosti podnikani formou franchisingu.pdfPlný text práce969,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_musilova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_musilova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_musilova.PDFPrůběh obhajoby práce214,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8427

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.