Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorDvořáková, Věracs
dc.contributor.authorSiegerová, Ivanacs
dc.contributor.refereeŠimek, Bohuslavcs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:40:46Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:40:46Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier52960cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8445-
dc.description.abstractPráce pojednává o nadčasovém tématu procesu orientace a adaptace v podniku. V práci je nejprve položen teoretický základ zkoumané problematiky a poté je přistoupeno k aplikaci teoretických znalostí na podniku Zbirovia, a.s. V teoretické části jsou nejprve vymezeny stěžejní pojmy zkoumané problematiky (personalista, adaptace, orientace, firemní kultura), následované charakteristikou vyhledávání a výběru zaměstnanců a motivací zaměstnanců. Na teoretickou část navazuje část praktická, kde je nejprve představen podnik Zbirovia, a.s., poté je analyzován proces orientace a adaptace v tomto podniku. Následně jsou identifikovány problémové oblasti a koncipovány návrhy opatřeních k jejich odstranění nebo alespoň eliminaci. V práci tedy dochází k úzkému provázání teoretické a praktické části. Výstupy práce jsou podpořeny dotazníkovým šetřením provedeným mezi zaměstnanci podniku Zbirovia, a.s.cs
dc.format70 s. (16 998 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectorientacecs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjectpersonalistacs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.titleProces orientace a adaptace v organizacics
dc.title.alternativeThe process of orientation and adaptation in organizationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe work deals with the timeless theme of process orientation and adaptation in business. The work is first laid a theoretical foundation research problems and then proceed to the application of theoretical knowledge of the business ZBIROVIA a.s, In the theoretical part the first defined key concepts of research problems (HR, adaptation, orientation, corporate culture), followed by a search feature recruitment and motivation of employees. On the theoretical part of the follow-up practical, where the company first introduced company Zbirovia a.s, and then is analyzed process orientation and adaptation in this company. Subsequently identified problem areas and propose measures designed to remove them or at least eliminate. The work thus come into close tying theoretical and practical part. Outputs work is supported by the surfy investigations carried out by the employees of the company Zbirovia a.sen
dc.subject.translatedorientationen
dc.subject.translatedadaptationen
dc.subject.translatedhuman resources officeren
dc.subject.translatedcompany cultureen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedhuman resourcesen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Siegerova_Ivana.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_siegerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_siegerova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_siegerova.PDFPrůběh obhajoby práce175,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8445

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.