Název: Adaptace a orientace v organizaci
Další názvy: Adaptation and orientation in the organization
Autoři: Soukupová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Jana
Oponent: Vacíková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8446
Klíčová slova: adaptační proces;orientace;průvodce adaptačním procesem
Klíčová slova v dalším jazyce: adaptation process;orientation;the guide of the adaptation process
Abstrakt: Cílem práce s názvem "Adaptace a orientace v organizaci" bylo analyzovat a zhodnotit adaptační proces uplatňovaný ve společnosti Globus ČR, k. s. Práce je rozdělena do tří částí. První oddíl se zabývá teoretickými poznatky o adaptaci a orientaci. Druhá část představuje metodologii výzkumu. Třetí část je zaměřena na rozbor získaných poznatků, hodnocení adaptačního procesu a návrhy několika drobných vylepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis named "Adaptation and orientation in the organization" was to analyse and to evaluate the adaptation process which is applied at the company Globus ČR, k. s. The thesis is divided into three main parts. First part deals with theoretical information about adaptation and orientation. Second part presents methodology of the research. Third part is focused on the analysis of gained finding, assessment of the adaptation process and minor suggestions for improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Soukupova Klara.pdfPlný text práce833,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_soukupovaK_VP.PDFPosudek vedoucího práce402,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_soukupovaK_OP.PDFPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_soukupovaK.PDFPrůběh obhajoby práce196,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8446

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.