Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorSkálová, Petracs
dc.contributor.authorStrolená, Terezacs
dc.contributor.refereeŠimek, Bohuslavcs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:40:36Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:40:36Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier52971cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8448
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je charakterizovat a analyzovat nákupní, prodejní a kooperační činnosti ve vybraném podniku Obreta, s. r. o., určit hlavní problémy v těchto oblastech a navrhnout řešení, která povedou ke zlepšení chodu podniku. První kapitola charakterizuje vybraný podnik Obreta, s. r. o. a jeho základní údaje. Druhá kapitola analyzuje výsledky hospodaření a významné zakázky podniku. Následující tři kapitoly charakterizují a poté analyzují nákup, prodej a kooperace v daném podniku. Poslední kapitola zahrnuje SWOT analýzu, tedy zjištění silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb a shrnutí problémů, které byly v rámci analýz nákupu, prodeje a kooperace zjištěny. Dále jsou zde navrhnuta opatření s cílem zefektivnit analyzované oblasti.cs
dc.format66cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectnákupcs
dc.subjectprodejcs
dc.subjectkooperacecs
dc.titleEfektivní nákup, prodej a kooperace podnikucs
dc.title.alternativeEffective Purchase, Sale And Co-operation Of The Companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bacherol thesis is to characterize and analyze the buying, selling and cooperative activities in the selected company called OBRETA Ltd., and to identify major problems in these areas and propose solutions that will improve business operations. The first chapter describes OBRETA, Ltd. and its basic data. The second chapter analyzes the results of the company and its most important contracts. The following three chapters characterize and then analyze the buying and selling and activities ways of cooperation in the company. The last chapter includes SWOT analysis and thus identifies the strengths and weaknesses of the company, its opportunities and threats and a summary of problems, which have been identified within the analysis. There are also recommended measures to streamline the analyzed areas in the last chapter.en
dc.subject.translatedpurchaseen
dc.subject.translatedsalesen
dc.subject.translatedcooperationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP strolena.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_strolena_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_strolena_OP.PDFPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_strolena.PDFPrůběh obhajoby práce217,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8448

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.