Název: Vliv celosvětové finanční krize na vybraný ekonomický subjekt
Další názvy: The Influence of the Global Financial Crisis on Selected Economic Entity
Autoři: Třísková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8454
Klíčová slova: finanční krize;finanční analýza;autodoprava;Cargospol;pohledávka
Klíčová slova v dalším jazyce: financial crisis;financial analysis;road transport;Cargospol;claim
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Vliv celosvětové finanční krize na vybraný ekonomický subjekt. Jako ekonomický subjekt je zvolena společnost Cargospol, spol. s r. o., zabývající se kamionovou dopravou na území Evropy. První kapitola přibližuje vznik celosvětové finanční krize v USA a její rozšíření do dalších zemí a nato navazuje druhá kapitola s popsáním finanční krize v České republice. Třetí kapitola definuje krizi v oblasti autodopravy v České republice a v následující čtvrté kapitole je již charakterizována společnost Cargospol. V dalších kapitolách je analyzována celosvětovou krizí zhoršená finanční situace společnosti pomocí metod finanční analýzy a poté jsou zhodnoceny možné příčiny a dopady finanční krize ve společnosti. Hlavní cíl této bakalářské práce je aplikace jednotlivých analýz na společnost Cargospol a poté návrh možných řešení pro efektivnější fungování společnosti, zejména rozvoj obchodního oddělení, zlepšení propagačních činností firmy a dále rozšíření základny solventních zákazníků.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor´s thesis is the influence of the global financial crisis on a chosen economic subject. As the economic subject I selected the company Cargospol Ltd. which provides truck transport on the European continent. The first chapter focuses on the origin of the global financial crisis in the USA and its spread to other countries; the second chapter follows with the description of the financial crisis in the Czech Republic. The third chapter defines the crisis in the field of road transport in the Czech Republic and in the next fourth chapter the company Cargospol is characterized. The following chapters contain the analysis of the financial situation of the company affected by the global crisis. It is conducted with the help of the methods of financial analysis and subsequently the prospective causes and impacts of the financial crisis on the company are assessed. The main objective of this bachelor´s thesis is the application of the individual analyses to the company Cargospol followed by a suggestion for possible solutions of running the company more efficiently, especially in terms of the development of the sales department, the improvement of company´s promotional activities and also by extending the base of solvent clients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Triskova_Vliv_celosvetove_fin_krize_na_vybrany_ekonomicky_subjekt.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_triskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_triskova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_triskova.PDFPrůběh obhajoby práce192,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8454

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.