Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkálová, Petracs
dc.contributor.authorTřísková, Ivanacs
dc.contributor.refereeŠlechtová, Yvonacs
dc.date.accepted2013-06-07cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:23Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:23Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier52985cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8454-
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je Vliv celosvětové finanční krize na vybraný ekonomický subjekt. Jako ekonomický subjekt je zvolena společnost Cargospol, spol. s r. o., zabývající se kamionovou dopravou na území Evropy. První kapitola přibližuje vznik celosvětové finanční krize v USA a její rozšíření do dalších zemí a nato navazuje druhá kapitola s popsáním finanční krize v České republice. Třetí kapitola definuje krizi v oblasti autodopravy v České republice a v následující čtvrté kapitole je již charakterizována společnost Cargospol. V dalších kapitolách je analyzována celosvětovou krizí zhoršená finanční situace společnosti pomocí metod finanční analýzy a poté jsou zhodnoceny možné příčiny a dopady finanční krize ve společnosti. Hlavní cíl této bakalářské práce je aplikace jednotlivých analýz na společnost Cargospol a poté návrh možných řešení pro efektivnější fungování společnosti, zejména rozvoj obchodního oddělení, zlepšení propagačních činností firmy a dále rozšíření základny solventních zákazníků.cs
dc.format69 s. (17 615 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectfinanční krizecs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectautodopravacs
dc.subjectCargospolcs
dc.subjectpohledávkacs
dc.titleVliv celosvětové finanční krize na vybraný ekonomický subjektcs
dc.title.alternativeThe Influence of the Global Financial Crisis on Selected Economic Entityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe theme of this bachelor´s thesis is the influence of the global financial crisis on a chosen economic subject. As the economic subject I selected the company Cargospol Ltd. which provides truck transport on the European continent. The first chapter focuses on the origin of the global financial crisis in the USA and its spread to other countries; the second chapter follows with the description of the financial crisis in the Czech Republic. The third chapter defines the crisis in the field of road transport in the Czech Republic and in the next fourth chapter the company Cargospol is characterized. The following chapters contain the analysis of the financial situation of the company affected by the global crisis. It is conducted with the help of the methods of financial analysis and subsequently the prospective causes and impacts of the financial crisis on the company are assessed. The main objective of this bachelor´s thesis is the application of the individual analyses to the company Cargospol followed by a suggestion for possible solutions of running the company more efficiently, especially in terms of the development of the sales department, the improvement of company´s promotional activities and also by extending the base of solvent clients.en
dc.subject.translatedfinancial crisisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedroad transporten
dc.subject.translatedCargospolen
dc.subject.translatedclaimen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Triskova_Vliv_celosvetove_fin_krize_na_vybrany_ekonomicky_subjekt.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
BP_triskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
BP_triskova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
BP_triskova.PDFPrůběh obhajoby práce192,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.