Title: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Other Titles: The influence of surroundings on a particular business company
Authors: Vrba, Lukáš
Advisor: Šlechtová, Yvona
Referee: Dvořáková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8458
Keywords: podnik;okolí podniku;mikroprostředí;mezoprostředí;makroprostředí;Porterův model pěti konkurenčních sil
Keywords in different language: business;neighborhood business;microenvironment;mezoenvironment;macroenvironment;Porter's five forces model
Abstract: Cílem bakalářské práce je analýza mezoprostředí podniku podle Porterova modelu pěti konkurenčních sil a na základě analýzy navrhnout inovace, které povedou ke zlepšení konkurenceschopnosti a celkovému posílení pozice podniku Eutit s.r.o. na trhu. V práci je uvedena definice podniku a jeho okolí a rozděleno podnikatelské prostředí. V bakalářské práci jsou dále uvedeny základní informace o podniku. Analýza mezoprostředí podniku Eutit s.r.o. je provedena pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Na základě této analýzy jsou v závěru práce navrženy zlepšení a inovace, které by vedly k posílení pozice společnosti Eutit s.r.o. na trhu.
Abstract in different language: The aim of this work is to analyze the business ?mezoprostředí? by Porter's five forces model and the analysis of design innovations that will improve competitiveness and strengthen the overall position of the company Eutit Ltd. at the market. Analysis ?mezoprostředí? Eutit company Ltd is done using Porter's five forces model. Based on this analysis, the present work proposed improvements and innovations that will strengthen the company's position Eutit Ltd. at the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Lukas Vrba, 2013.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
BP_vrbaL_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
BP_vrbaL_OP.PDFPosudek oponenta práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
BP_vrbaL.PDFPrůběh obhajoby práce179,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.