Název: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Další názvy: The influence of surroundings on a particular business company
Autoři: Vrba, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Šlechtová, Yvona
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8458
Klíčová slova: podnik;okolí podniku;mikroprostředí;mezoprostředí;makroprostředí;Porterův model pěti konkurenčních sil
Klíčová slova v dalším jazyce: business;neighborhood business;microenvironment;mezoenvironment;macroenvironment;Porter's five forces model
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analýza mezoprostředí podniku podle Porterova modelu pěti konkurenčních sil a na základě analýzy navrhnout inovace, které povedou ke zlepšení konkurenceschopnosti a celkovému posílení pozice podniku Eutit s.r.o. na trhu. V práci je uvedena definice podniku a jeho okolí a rozděleno podnikatelské prostředí. V bakalářské práci jsou dále uvedeny základní informace o podniku. Analýza mezoprostředí podniku Eutit s.r.o. je provedena pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Na základě této analýzy jsou v závěru práce navrženy zlepšení a inovace, které by vedly k posílení pozice společnosti Eutit s.r.o. na trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to analyze the business ?mezoprostředí? by Porter's five forces model and the analysis of design innovations that will improve competitiveness and strengthen the overall position of the company Eutit Ltd. at the market. Analysis ?mezoprostředí? Eutit company Ltd is done using Porter's five forces model. Based on this analysis, the present work proposed improvements and innovations that will strengthen the company's position Eutit Ltd. at the market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Lukas Vrba, 2013.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vrbaL_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vrbaL_OP.PDFPosudek oponenta práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vrbaL.PDFPrůběh obhajoby práce179,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8458

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.