Název: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Další názvy: Economic assessment of benefits in motivation program of company
Autoři: Kmošek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8470
Klíčová slova: potřeba;motiv;motivace;podnik
Klíčová slova v dalším jazyce: need;motive;motivation;company
Abstrakt: Bakalářská práce na téma: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku se zaměřila na pracovní motivaci zaměstnanců a její ekonomický přínos pro společnost ČEZ a.s., OJ elektrárna Tisová. Cílem této práce bylo analyzovat stávající motivační program v podniku a na základě výsledků této analýzy navrhnout opatření pro možné zvýšení ekonomické efektivnosti stávajícího motivačního programu podniku. Ve své teoretické části tato bakalářská práce shrnuje základní pojmy a teorie z oblasti motivace a tvorby motivačního programu podniku. Praktická část pak obsahuje analýzu stávajícího motivačního programu konkrétního podniku. Na základě výsledků této analýzy pak byla stanovena některá opatření zvyšující ekonomickou efektivnost motivačního programu přinášející prospěch společnosti i jejím zaměstnancům.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis: Economic assessment of the benefits in motivation program in company is focused on the motivation of employees and its benefits for the business ČEZ a.s., power plant Tisová. The theoretical part of the thesis deals with the basic concepts and theories of motivation and development motivation program in the company. The practical part of this thesis analyzes the incentive program specific firm. Some measures, based on this analysis, were proposed to increase the economic efficiency of this incentive program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kmosek Michal.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kmosek v.pdfPosudek vedoucího práce532,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kmosek o.pdfPosudek oponenta práce604,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kmosek ob.pdfPrůběh obhajoby práce395,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8470

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.