Title: Informační technologie v podpoře podnikového nákupu
Other Titles: Information technology in supporting corporate purchasing
Authors: Bošková, Kateřina
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8475
Keywords: nákup;informační systém;marketing;dodavatel;SAP
Keywords in different language: purchase;information system;marketing;supplier;SAP
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o podnikovém nákupu a využití informačních technologií v této oblasti. V první části této práce se zabývám podnikovým nákupem jako takovým a tyto teoretické poznatky praktikuji do konkrétní společnosti VISHAY INTERTECHNOLOGY. V druhé části se zaměřuji na konkrétní informační technologii SAP R/2, kterou tato společnost používala v minulých letech, a na její novější verzi SAP R/3, kterou používá VISHAY v současné době. V závěru bakalářské práce porovnávám tyto dvě výše zmíněné verze informačního systému a zjišťuji, zda tento krok, přejít na aktuálnější verzi IS, je pro společnost z dlouhodobého hlediska správný a zda se tato investice vyplatila.
Abstract in different language: This thesis focuses on business purchase and use of information technology in this area. In the first part of this thesis I focus on business purchases such as and these theoretical findings practicing in a particular society VISHAY INTERTECHNOLOGY. The second part focuses on the specific information technology SAP R/2, which the company used in the past years and it´s later version of SAP R/3, use by VISHAY currently. The concluding part I compare these two above mentioned version of the information system. I find that this transition to a more updated version of the company for the long term is correct and the investment paid off.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Katerina Boskova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Boskova v.pdfPosudek vedoucího práce535,16 kBAdobe PDFView/Open
Boskova o.pdfPosudek oponenta práce550,29 kBAdobe PDFView/Open
Boskova ob.pdfPrůběh obhajoby práce265,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.