Název: Informační technologie v podpoře podnikového nákupu
Další názvy: Information technology in supporting corporate purchasing
Autoři: Bošková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Pavlák, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8475
Klíčová slova: nákup;informační systém;marketing;dodavatel;SAP
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;information system;marketing;supplier;SAP
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o podnikovém nákupu a využití informačních technologií v této oblasti. V první části této práce se zabývám podnikovým nákupem jako takovým a tyto teoretické poznatky praktikuji do konkrétní společnosti VISHAY INTERTECHNOLOGY. V druhé části se zaměřuji na konkrétní informační technologii SAP R/2, kterou tato společnost používala v minulých letech, a na její novější verzi SAP R/3, kterou používá VISHAY v současné době. V závěru bakalářské práce porovnávám tyto dvě výše zmíněné verze informačního systému a zjišťuji, zda tento krok, přejít na aktuálnější verzi IS, je pro společnost z dlouhodobého hlediska správný a zda se tato investice vyplatila.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on business purchase and use of information technology in this area. In the first part of this thesis I focus on business purchases such as and these theoretical findings practicing in a particular society VISHAY INTERTECHNOLOGY. The second part focuses on the specific information technology SAP R/2, which the company used in the past years and it´s later version of SAP R/3, use by VISHAY currently. The concluding part I compare these two above mentioned version of the information system. I find that this transition to a more updated version of the company for the long term is correct and the investment paid off.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Katerina Boskova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boskova v.pdfPosudek vedoucího práce535,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boskova o.pdfPosudek oponenta práce550,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boskova ob.pdfPrůběh obhajoby práce265,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8475

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.