Title: Podniky a podnikání v regionálním rozvoji
Other Titles: Enterprises and doing business in regional development
Authors: Hrbková, Zuzana
Advisor: Gladavská, Lenka
Referee: Potměšil, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8480
Keywords: SWOT analýza;finanční analýza;region;marketingový mix
Keywords in different language: SWOT analysis;financial analysis;region;marketing mix
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou podnikání v oblasti provozování sportovních center v okrese Cheb. Cílem práce je popis regionu, odvětví i konkrétních vybraných podniků, následné provedení SWOT analýzy a finanční analýzy, zhodnocení úspěšnosti podnikání a ekonomické situace v podnicích a navrhnutí určitých opatření, která by mohla vést ke zlepšení této situace.
Abstract in different language: This Bachelor thesis discusses the issue of business in the field of running sport centers in the region of Cheb. Main objective of the thesis is the description of the region and its business sectors and also characteristics of specific sport centers. Firstly the SWOT analysis and financial analysis were carried out. Secondly the effectivity of doing business in this area was evaluated and the economic situation of the companies was analyzed. At last some suggestions were made that could possibly positively influence the current state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_K10B0103P.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Hrbkova v.pdfPosudek vedoucího práce595,53 kBAdobe PDFView/Open
Hrbkova o.pdfPosudek oponenta práce360,37 kBAdobe PDFView/Open
Hrbkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce355,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.