Název: Podniky a podnikání v regionálním rozvoji
Další názvy: Enterprises and doing business in regional development
Autoři: Hrbková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Gladavská, Lenka
Oponent: Potměšil, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8480
Klíčová slova: SWOT analýza;finanční analýza;region;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: SWOT analysis;financial analysis;region;marketing mix
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou podnikání v oblasti provozování sportovních center v okrese Cheb. Cílem práce je popis regionu, odvětví i konkrétních vybraných podniků, následné provedení SWOT analýzy a finanční analýzy, zhodnocení úspěšnosti podnikání a ekonomické situace v podnicích a navrhnutí určitých opatření, která by mohla vést ke zlepšení této situace.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis discusses the issue of business in the field of running sport centers in the region of Cheb. Main objective of the thesis is the description of the region and its business sectors and also characteristics of specific sport centers. Firstly the SWOT analysis and financial analysis were carried out. Secondly the effectivity of doing business in this area was evaluated and the economic situation of the companies was analyzed. At last some suggestions were made that could possibly positively influence the current state.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_K10B0103P.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrbkova v.pdfPosudek vedoucího práce595,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrbkova o.pdfPosudek oponenta práce360,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrbkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce355,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8480

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.