Title: Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Other Titles: Customer Relationship Management and its Importance for Strengthening the Company's Competitiveness
Authors: Kočková, Markéta
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Jakubíková, Dagmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8485
Keywords: zákazník;CRM;konkurenceschopnost
Keywords in different language: customer;CRM;competitiveness
Abstract: Bakalářská práce se zabývá řízením vztahu se zákazníkem a jeho významem pro posílení konkurenceschopnosti podniku ve společnosti Hypoteam. Cíl této bakalářské práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak si společnost vede oproti konkurenci a jakým způsobem je možné zvýšit konkurenceschopnost podniku. První část práce se zaměřuje na teoretickou část řízení vztahu se zákazníkem. Praktická část se pak věnuje společnosti Hypoteam. V druhé kapitole je společnost představena. Třetí kapitola se věnuje konkurenci společnosti. Ve čtvrté kapitole je popsán systém práce se zákazníkem. Pátá kapitola je věnována dotazníkovému šetření. V poslední šesté kapitole jsou pak podle výsledků dotazníkového šetření vypracovány návrhy na zlepšení CRM ve společnosti Hypoteam.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with customer relationship management and its importance for the strengthen the competitiveness of enterprise in the company Hypoteam. The aim of this work is the questionnaire survey to find out how the company leads compared with competitors and how you can increase competitiveness of the company. The first part focuses into a theoretical part of the customer relationship management. The practical part of the is devoted to the company Hypoteam. In the second chapter, the company introduced. The third chapter is devoted to competitors of the company. The fourth chapter describes the system work with the customer. The fifth chapter is devoted to the questionnaire survey. In the last six chapter then according to survey results, suggestions for improvements CRM in the company's Hypoteam.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kockova.pdfPlný text práce619,66 kBAdobe PDFView/Open
Kockova v.pdfPosudek vedoucího práce559,67 kBAdobe PDFView/Open
Kockova o.pdfPosudek oponenta práce553,48 kBAdobe PDFView/Open
Kockova ob.pdfPrůběh obhajoby práce391,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.