Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorHofman, Jiřícs
dc.contributor.authorStehlík, Tomášcs
dc.contributor.refereeTaušl Procházková, Petracs
dc.date.accepted2013-06-10cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:55Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:55Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier54241cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8497-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá hospodařením malého podniku v době hospodářské krize. Toto období znamenalo pro mnoho malých podniků velké potíţe a mnozí podnikatelé byli nuceni ukončit svou podnikatelskou činnost. Krize však neovlivnila jen malé podniky, ale otřásla celým světovým hospodářstvím. Na základě finanční analýzy podniku bylo zhodnoceno hospodaření podniku se zaměřením zejména na dobu ekonomické krize v letech 2008 aţ 2010. Byla provedena a zhodnocena finanční analýza a na závěr byla navrţena opatření, která by mohla společnosti pomoci k zlepšení ekonomických výsledků.cs
dc.format44 s. (68 328 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjecthospodářská krizecs
dc.subjectřízení podnikucs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.titleAnalýza hospodaření podniku v době hospodářské krizecs
dc.title.alternativeAn analysis of company management at a time of economic crisisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with economy of small company at time of economic crisis. This period meant heavy problems for many small companies and many entrepreneurs were compelled to close their business activities. The economy crisis influenced not only small companies but it shook the worldwide economy. Based on financial analysis of company there was evaluated company economy focusing especially to period of the economy crisis between 2008 and 2010. There was performed and evaluated financial analysis and in the end there was proposed measures which could help to a better economic resultsen
dc.subject.translatedeconomic crisisen
dc.subject.translatedcompany managementen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Tomas Stehlik.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlik v.pdfPosudek vedoucího práce263,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlik o.pdfPosudek oponenta práce273,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlik ob.pdfPrůběh obhajoby práce371,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8497

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.