Title: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku pekárna NoVy Vacov, s. r. o.
Other Titles: Economic assessment of a benefits motivation program in a company NoVy Vacov, s. r. o.
Authors: Nováková, Kateřina
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Egerová, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8503
Keywords: motivace;motivační program;dotazníkové šetření;zaměstnanci
Keywords in different language: motivation;motivational programme;survey;employees
Abstract: Předložená práce je zaměřená na posouzení přínosů motivačního programu v podniku pekárna NoVy Vacov, s. r. o. . Hlavním cílem práce je analyzovat současný stav motivace v podniku, stanovení návrhů ke zlepšení motivace v podniku a ekonomické posouzení nově navrženého motivačního programu. Práce je členěna do několika kapitol, není zde zpracována zvlášť teoretická část a zvlášť praktická část. Teorie je zapojená do praktické části, kde jsou současně i vysvětleny pojmy, které aktuálně s řešenou problematikou souvisí. V práci je prováděno dotazníkové šetření, které přispělo k vyhodnocení stávajícího motivačního programu a k návrhům na nový motivační program. Závěrem práce jsou vyhodnoceny ekonomické přínosy navrženého motivačního programu.
Abstract in different language: This bachelor thesis assesses benefits of the employee motivation program in bakery NoVy Vacov, ltd. The main aims are the analyses of the current state of the employee motivation program in the company, the establishment of suggestions leading to an improvement of the program and the assessing of a proposed employee motivation program. The thesis is divided into seven chapters. The theoretical and practical parts are not written separately. The explanations of concepts related to the topic are intentionally involved. The thesis involves a survey that contributed to the evaluation of the contemporary employee motivation program and to creating of the suggestions for the new incentive program. The final part evaluates the economic benefits of the proposed incentive program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomicke posouzeni prinosu motivacniho programu v podniku pekarna NoVy Vacov, s. r. o. - Novakova Katerina.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Novakova v.pdfPosudek vedoucího práce554,12 kBAdobe PDFView/Open
Novakova o.pdfPosudek oponenta práce649,19 kBAdobe PDFView/Open
Novakova ob.pdfPrůběh obhajoby práce184,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.