Název: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku pekárna NoVy Vacov, s. r. o.
Další názvy: Economic assessment of a benefits motivation program in a company NoVy Vacov, s. r. o.
Autoři: Nováková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8503
Klíčová slova: motivace;motivační program;dotazníkové šetření;zaměstnanci
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;motivational programme;survey;employees
Abstrakt: Předložená práce je zaměřená na posouzení přínosů motivačního programu v podniku pekárna NoVy Vacov, s. r. o. . Hlavním cílem práce je analyzovat současný stav motivace v podniku, stanovení návrhů ke zlepšení motivace v podniku a ekonomické posouzení nově navrženého motivačního programu. Práce je členěna do několika kapitol, není zde zpracována zvlášť teoretická část a zvlášť praktická část. Teorie je zapojená do praktické části, kde jsou současně i vysvětleny pojmy, které aktuálně s řešenou problematikou souvisí. V práci je prováděno dotazníkové šetření, které přispělo k vyhodnocení stávajícího motivačního programu a k návrhům na nový motivační program. Závěrem práce jsou vyhodnoceny ekonomické přínosy navrženého motivačního programu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis assesses benefits of the employee motivation program in bakery NoVy Vacov, ltd. The main aims are the analyses of the current state of the employee motivation program in the company, the establishment of suggestions leading to an improvement of the program and the assessing of a proposed employee motivation program. The thesis is divided into seven chapters. The theoretical and practical parts are not written separately. The explanations of concepts related to the topic are intentionally involved. The thesis involves a survey that contributed to the evaluation of the contemporary employee motivation program and to creating of the suggestions for the new incentive program. The final part evaluates the economic benefits of the proposed incentive program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ekonomicke posouzeni prinosu motivacniho programu v podniku pekarna NoVy Vacov, s. r. o. - Novakova Katerina.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova v.pdfPosudek vedoucího práce554,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova o.pdfPosudek oponenta práce649,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova ob.pdfPrůběh obhajoby práce184,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8503

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.