Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPankowská, Annacs
dc.contributor.authorŠneberger, Jiřícs
dc.contributor.refereeJarošová, Ivanacs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:42:06Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:42:06Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-25cs
dc.identifier51218cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8519
dc.description.abstractDiplomová práce navazuje na předešlé studie zabývající se hodnocením shody v diagnostice zubního kazu na zubech pocházejících z archeologických sérií (např. Liebe-Harkort, 2010, 2011). V těchto výzkumech byla prokázána neshoda v hodnocení kazů mezi jednotlivými odborníky, jak ze strany osteologů, tak stomatologů. Tato skutečnost se stává podnětem pro další testování shody v určování kazů mezi badateli. Diplomová práce si klade za cíl tuto shodu otestovat a otevřít téma diskuze zda jsou dosud interpretovaná zjištění na základě zubních kazů skutečně pravdivá. Získání relevantních dat pro paleoepidemiologické výzkumy tvoří zcela elementární vstup pro další analýzy a interpretace zdraví a stravy minulých populací a pokud jsou tato data nepravdivá, nelze následující rekonstrukce považovat za správné. Primárním cílem je tedy zhodnocení intra-observační a inter-observační shody (chyby) mezi dvěma osteology a dvěma stomatology při určování zubních kazů na dentálním materiálu pozdního středověku a novověku z lokality Plzeň U Zvonu. Následně se autor pokusí na základě rentgenových snímků vyhodnotit korektnost evaluace zubních kazů jednotlivými badateli. Z tohoto hodnocení musí být pro svůj charakter vyjmuty iniciální kazy, které není možné zachytit na RTG snímcích.cs
dc.format74 s. (114 451 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectzubní kazcs
dc.subjectintra-observační shodacs
dc.subjectstomatologcs
dc.subjectantropologcs
dc.subjectvizuální hodnocenícs
dc.titleIdentifikace zubního kazu a srovnání výsledků mezi osteologem a stomatologem na souboru z pozdně středověkého a novověkého hřbitova "U Zvonu"cs
dc.title.alternativeIdentification of dental caries and comparison of results between osteologyst and dentist on the set of late medieval and modern cemetery "U Zvonu"en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis master thesis follows previous studies which were interest in evaluation of dental caries from archaeological samples. In these studies has been demonstrated disagreement in evaluation of dental caries between osteologists and anthropologists. This fact was impuls for other evaluation of agreement in assessment of dental caries. Main object is testing of intra-observer and inter-observer agreement and open dicusion if studies based on visual evaluation of dental caries can be biased. Relevant informations are elemental for each paleoepidemiological researches which are the most important methods to obtain information about health and diet of past populations. So primary aim is evaluating of intra-observer and inter-observer agreement between two dentists and two anthropologists in assessment of dental caries from Medieval and Moder age cemetery Plzeň "U Zvonu". After thet author will try verify correctness of assessments of all researchers by RTG pictures.en
dc.subject.translatedcariesen
dc.subject.translatedintra-oberver agreetmenten
dc.subject.translateddentisten
dc.subject.translatedanthropologisten
dc.subject.translatedvizual evaluationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sneberger_2013.pdfPlný text práce550,77 kBAdobe PDFView/Open
Sneberger_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Sneberger_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Sneberger_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce367,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.