Název: Sexualita náctiletých
Další názvy: Teenage sexuality
Autoři: Bednárová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Jakoubková Budilová, Lenka
Oponent: Hejnal, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8521
Klíčová slova: sexualita;sex;láska;homosexualita;bezpečný sex;gender
Klíčová slova v dalším jazyce: sexualita;sex;láska;homosexualita;safe sex;gender
Abstrakt: Práce je věnována problematice sexuality konkretizované na příkladu výzkumu současné mládeže. Tématicky je rozdělena do tří částí: (1) Teoretické části pojednávající o pojmu sexuality, sexu, lásky, sexuální orientace, v kontextu různých kultur i historického vývoje a současné mládeže.(2) Metodologie prováděného výzkumu, jenž práci doprovázel a skládal se ze zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. (3) Sondy do percepce sexuality a s ní spojených praktik mládeže, jež vychází ze závěrů výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is oriented on the topic of sexuality. Study is divided into three different parts: (1) Theoretical focused on scientific books and theories, where I explained terms like ?sexuality?, ?love?, ?sex? and ?sexual orientation? in the context of different cultures, historical development and contemporary young people. (2) Methodology of research, which was composed from participant observation and semistructured interview. (3) Analytical part about teenage sexuality, which are based on my own-field research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bednarova_Lenka.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bednarova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bednarova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bednarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce467,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8521

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.