Název: Horolezectví jako životní styl: utváření subkultury a životního stylu v rámci sportu.
Další názvy: Rock Climbing as a Way of Life: Creating of Subculture and Lifestyle in Sport.
Autoři: Kubalíková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Zíková, Tereza
Oponent: Strohsová, Klára
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8529
Klíčová slova: lifestylové sport;moderní sport;identita;subkultura;horolezectví
Klíčová slova v dalším jazyce: výslovnost překladu sport lifestyle;modern sport;identity;subculture;climbing
Abstrakt: Tato páce popisuje význam sportu pro utváření identity člověka v soudobé společnosti. Konkrétně se zabývá tím, zda horolezectví může být považováno, za alternativní sportovní aktivitu, která je pro své vyznaveče něčím víc, než jen snahou o dosažení, co nejlepších výkonů. Cílem této práce je zaměřit se na výzkum právě na tyto vyznavače lezení a zjistit jaký význam a jakou úlohu připisují skalnímu lezení a prozkoumat zda a jakým způsobem aktéři vytváří a reprodukují svojiidentitu a životní styl skrze praktikování horolezectví.
Abstrakt v dalším jazyce: This article describes the importance of sport in shaping human identity in contemporary society. Specifically, it looks at whether rock climbing can be considered for alternative sports activity that is right for your vyznaveče something more than just an attempt to achieve , the best performance. The aim of this work is to focus on research on these climbing enthusiasts to see the importance and the role attributed to rock climbing and explore whether and how actors create and reproduce svojiidentitu and lifestyle through the practice of climbing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubalikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce921,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubalikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubalikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce298,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8529

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.