Title: Horolezectví jako životní styl: utváření subkultury a životního stylu v rámci sportu.
Other Titles: Rock Climbing as a Way of Life: Creating of Subculture and Lifestyle in Sport.
Authors: Kubalíková, Marie
Advisor: Zíková, Tereza
Referee: Strohsová, Klára
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8529
Keywords: lifestylové sport;moderní sport;identita;subkultura;horolezectví
Keywords in different language: výslovnost překladu sport lifestyle;modern sport;identity;subculture;climbing
Abstract: Tato páce popisuje význam sportu pro utváření identity člověka v soudobé společnosti. Konkrétně se zabývá tím, zda horolezectví může být považováno, za alternativní sportovní aktivitu, která je pro své vyznaveče něčím víc, než jen snahou o dosažení, co nejlepších výkonů. Cílem této práce je zaměřit se na výzkum právě na tyto vyznavače lezení a zjistit jaký význam a jakou úlohu připisují skalnímu lezení a prozkoumat zda a jakým způsobem aktéři vytváří a reprodukují svojiidentitu a životní styl skrze praktikování horolezectví.
Abstract in different language: This article describes the importance of sport in shaping human identity in contemporary society. Specifically, it looks at whether rock climbing can be considered for alternative sports activity that is right for your vyznaveče something more than just an attempt to achieve , the best performance. The aim of this work is to focus on research on these climbing enthusiasts to see the importance and the role attributed to rock climbing and explore whether and how actors create and reproduce svojiidentitu and lifestyle through the practice of climbing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Kubalikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce921,12 kBAdobe PDFView/Open
Kubalikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Kubalikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce298,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.