Title: Návrh souboru plakátů
Other Titles: Posters set design on folk sayings
Authors: Homolová, Veronika
Advisor: Steker, František
Referee: Beneš, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8559
Keywords: grafický design;plakát;kreslený plakát;lidová slovesnost;rčení
Keywords in different language: graphic design;poster;cartoon poster;folk phrases;sayings
Abstract: Bakalářská práce na téma lidová slovesnost obsahuje soubor sedmi plakátů a teoretickou část popisující jejich vznik. Každý plakát vyjadřuje vždy jedno vybrané rčení: sladký jako cecek, čumí jako sůva z nudlí, slon v porcelánu, na to vem jed!, to jsem z toho jelen, jsem v rejži, házet perly sviním. Význam rčení ztělesňuje dominující lineární kresba, která je symbolicky doplněna jednoduchou barevností a nenápadným textem. Toto pojetí dává větší prostor pro výtvarné vyznění plakátu.
Abstract in different language: A bachelor thesis on the topic of folk phrases includes a set of seven posters and the theoretical work in which its creation had been described. Each poster expresses a selected saying. Those are: sweet as a nipple, one stares like an owl from noodles, to behave as an elephant in a pocelain, to take a poison on that, it makes me feel like a deer, I am in a rice, to throw pearls to pigs. The meaning of each saying is represented by a dominant linear drawing that is completed by a symbolically relevant colour as well as a text that is not noticeable at the first sight. That gives an audience a time to think about its visual conception first.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Veronika_Homolova.pdfPlný text práce5,11 MBAdobe PDFView/Open
HOMOLOVA.pdfPosudek vedoucího práce78,62 kBAdobe PDFView/Open
HOMOLOVA.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce377,32 kBAdobe PDFView/Open
HOMOLOVA.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce151,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.