Název: Vybrané vlastnosti slinutých karbidů a jejich využití na řezné nástroje
Další názvy: Selected Properties and Cutting Tool Applications of Sintered Carbides
Autoři: Špirit, Zbyněk
Vedoucí práce/školitel: Kříž, Antonín
Beneš, Petr
Oponent: Mentl, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8624
Klíčová slova: slinutý karbid;klasifikace slinutého karbidu;normativní zkoušky;lomová houževnatost;vnikací zkoušky KLC;tepelné zatěžování;tvrdost;tepelná degradace slinutého karbidu
Klíčová slova v dalším jazyce: cemented carbide;classification cemented carbide;normative tests;fracture toughness;KIc indentation tests;thermal loading;hardness;thermal degradation cemented carbide
Abstrakt: Cílem diplomové práce je uvést všeobecný přehled o slinutých karbidech, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. , Pomocí vybraných testů bude určen typ slinutého karbidu, který je vhodný pro daný zvolený nástroj dle jeho specifik např. řezných podmínek, obráběného materiálu, obráběcího stroje apod. Diplomová práce je podrobně zaměřena na aplikaci slinutých karbidů k výrobě monolitních vrtáků a fréz. Dalšími cíli je zvyšovaní užitných vlastností slinutých karbidů, přehled normativních zkoušení slinutých karbidů a teplotní degradace slinutých karbidů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to give a general overview of cemented carbides, which are used for the manufacture of cutting tools. , The type of cemented carbide will be determined by using of selected tests, which is appropriate for the selected tool by its specifics such as cutting conditions, workpiece material, machine, etc. The thesis is closely focused on the application of cemented carbides to produce monolithic drills and cutters. Other goals are to increase the utility properties of sintered carbides, overview of normative testing cemented carbides and tungsten carbides thermal degradation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_SPIRIT.pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Spirit.tifPosudek vedoucího práce101,61 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Spirit.tifPosudek oponenta práce100,84 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Spirit.tifPrůběh obhajoby práce41,63 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8624

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.