Title: Fenologické pojetí vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět" a jeho využití ve vyučování
Other Titles: Phenology, Phenological approach, natural science, educational area Humans and their World, the Framework Educational Programme for Basic Education, competencies, projects, ramble, worksheets
Authors: Michl, Vladislav
Advisor: Podroužek, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8631
Keywords: fenologie;fenologický přístup;prvouka;přírodověda;vzdělávací oblast Člověk a jeho svět;Rámcový vzdělávací program;kompetence;projekty;vycházky;pracovní listy
Keywords in different language: phenology;phenological approach;natural science;educational area Humans and their world;Framework educational programme;competencies;projects;ramble;worksheets
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím fenologického pojetí ve vyučování vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět". V části teoretické jsem analyzoval předměty o přírodě a společnosti na prvním stupni ZŠ a vymezil pojmy Rámcově vzdělávacího programu. V části praktické jsou rozpracována témata na základě fenologického pojetí, ukázky vycházek a projektů.
Abstract in different language: This diploma theses deals with application of phenological approach in teaching of educational area "Humans and their World". In theoretical part subjects about nature and society at the lower primary school are analysed and terms from the Framework Educational Programme for Basic Education are defined. In practical part topics based on phenological approach, examples of rambles and projects are elaborated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fenologicke pojeti vzdeavaci oblasti Clovek a jeho svet a jeho vyuziti ve vyucovani.pdfPlný text práce4,24 MBAdobe PDFView/Open
MICHL_V.pdfPosudek vedoucího práce457,1 kBAdobe PDFView/Open
MICHL_O.pdfPosudek oponenta práce501,55 kBAdobe PDFView/Open
michl p.pdfPrůběh obhajoby práce156,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.