Název: Fenologické pojetí vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět" a jeho využití ve vyučování
Další názvy: Phenology, Phenological approach, natural science, educational area Humans and their World, the Framework Educational Programme for Basic Education, competencies, projects, ramble, worksheets
Autoři: Michl, Vladislav
Vedoucí práce/školitel: Podroužek, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8631
Klíčová slova: fenologie;fenologický přístup;prvouka;přírodověda;vzdělávací oblast Člověk a jeho svět;Rámcový vzdělávací program;kompetence;projekty;vycházky;pracovní listy
Klíčová slova v dalším jazyce: phenology;phenological approach;natural science;educational area Humans and their world;Framework educational programme;competencies;projects;ramble;worksheets
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím fenologického pojetí ve vyučování vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět". V části teoretické jsem analyzoval předměty o přírodě a společnosti na prvním stupni ZŠ a vymezil pojmy Rámcově vzdělávacího programu. V části praktické jsou rozpracována témata na základě fenologického pojetí, ukázky vycházek a projektů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma theses deals with application of phenological approach in teaching of educational area "Humans and their World". In theoretical part subjects about nature and society at the lower primary school are analysed and terms from the Framework Educational Programme for Basic Education are defined. In practical part topics based on phenological approach, examples of rambles and projects are elaborated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fenologicke pojeti vzdeavaci oblasti Clovek a jeho svet a jeho vyuziti ve vyucovani.pdfPlný text práce4,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MICHL_V.pdfPosudek vedoucího práce457,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MICHL_O.pdfPosudek oponenta práce501,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
michl p.pdfPrůběh obhajoby práce156,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8631

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.