Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHradská, Ivana
dc.contributor.authorMrázková, Martina
dc.date.accepted2013-08-30
dc.date.accessioned2014-02-06T12:43:27Z-
dc.date.available2011-11-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:43:27Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-25
dc.identifier49781
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8634
dc.description.abstractV období březen - říjen 2012 byl v přírodní rezervaci Petrovka prováděn výzkum střevlíkovitých brouků, se zaměřením na zjištění sezónního výskytu vybraných druhů v této lokalitě. Za použití zemních pastí instalovaných na jednotlivých stanovištích bylo v průběhu roku zjištěno 22 druhů střevlíků. Pro studium sezónní dynamiky bylo následně vybráno pět druhů (Carabus hortensis,Carabus violaceus, Pterostichus niger, Abax parallelepipedus a Abax parallelus), které byly dominantními druhy zjištěnými během průzkumu. Zjištěné poznatky o době výskytu těchto druhů se víceméně shodují s údaji zjištěnými jinými autory zabývajícími se touto problematikou.cs
dc.format54 s. (49 721 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbroucics
dc.subjectPetrovkacs
dc.subjectsezónní dynamikacs
dc.subjectstřevlíkovitícs
dc.titleSezónní dynamika vybraných druhů střevlíkovitých brouků (Coleoptera; Carabidae) přírodní rezervace Petrovkacs
dc.title.alternativeThe seasonal dynamics of selected species Carabidae (Coleoptera) in the nature reserve Petrovkaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra biologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDuring March - October 2012 ran in the nature reserve Petrovka monitoring of beetles (Coleoptera; Carabidae) with a focus on finding seasonal occurrence of selected species in this area. Were used terrestrial traps installed at various sites in the course of the year found 22 kinds of families Carabidae. To study the seasonal dynamics was subsequently selected five species (Carabus hortensis, Carabus violaceus, Pterostichus niger, Abax parallelepipedus and Abax parallelus) were the dominant species found during the survey. The findings on the time of occurrence of these species are more or less identical with those found by other authors dealing with this issue.en
dc.subject.translatedbeetlesen
dc.subject.translatedPetrovkaen
dc.subject.translatedseasonal occurrenceen
dc.subject.translatedCarabidaeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_MARTINA MRAZKOVA_2013.pdfPlný text práce4,36 MBAdobe PDFView/Open
mrazkova v.pdfPosudek vedoucího práce678,26 kBAdobe PDFView/Open
mrazkova o.pdfPosudek oponenta práce620,38 kBAdobe PDFView/Open
mrazkova.pdfPrůběh obhajoby práce160,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.