Název: Sezónní dynamika pavouků (Araneida) Těchonických drah
Další názvy: The seasonal dynamics of Araneida in the area of Těchonická draha
Autoři: Neumannová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Hradská, Ivana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8635
Klíčová slova: Těchonická draha;arachnofauna;xerotermní stanoviště;zrašelinělý mokřad;metodika sběru epigeických a epifytických druhů pavouků;dominance čeledí;eudominantní čeleď;sezónní dynamika epigeických druhů pavouků;Sörensenův index podobnosti;klimaxový druh
Klíčová slova v dalším jazyce: arachnafauna of Těchonická draha;wetland;peat;epigeic spiders;species of spiders;families of spiders;ascendancy of pider's families;seasonal dynamics of epigeic spiders;Sorensen's index;klimax habitat;very rare occurrence
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo zmapování epigeických i epifytických druhů pavouků na lokalitě Těchonická draha. Výzkum probíhal od dubna do listopadu roku 2012. Pro zachycení co nejširšího druhového spektra pavouků byla vybrána tři rozdílná stanoviště: suché místo xerotermního charakteru, vlhká ostřicová louka a silně podmáčený zrašelinělý mokřad.Celkem bylo determinováno 669 jedinců náležících k 103 druhům 19 čeledí. Byl nalezen jeden velmi vzácný druh pavouka Glyphesis servulus a 5 druhů vzácných. Dále bylo nalezeno 5 druhů klimaxových.
Abstrakt v dalším jazyce: This research in locality Těchonická draha was doing since April to November 2012. The number of spider (669) included 504 adults and 165 juveniles. These spiders belong to 103 species and 19 families. One of found species has very rare occurrence, it is Glyphesis servulus. 5 species have rare occurrence. Among species with climax habitat belong 9 spiders.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika Neumannova 2013.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
neumannova v.pdfPosudek vedoucího práce552,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
neumannova o.pdfPosudek oponenta práce995,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
neumannova.pdfPrůběh obhajoby práce149,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8635

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.