Title: Sezónní dynamika pavouků (Araneida) Těchonických drah
Other Titles: The seasonal dynamics of Araneida in the area of Těchonická draha
Authors: Neumannová, Veronika
Advisor: Hradská, Ivana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8635
Keywords: Těchonická draha;arachnofauna;xerotermní stanoviště;zrašelinělý mokřad;metodika sběru epigeických a epifytických druhů pavouků;dominance čeledí;eudominantní čeleď;sezónní dynamika epigeických druhů pavouků;Sörensenův index podobnosti;klimaxový druh
Keywords in different language: arachnafauna of Těchonická draha;wetland;peat;epigeic spiders;species of spiders;families of spiders;ascendancy of pider's families;seasonal dynamics of epigeic spiders;Sorensen's index;klimax habitat;very rare occurrence
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo zmapování epigeických i epifytických druhů pavouků na lokalitě Těchonická draha. Výzkum probíhal od dubna do listopadu roku 2012. Pro zachycení co nejširšího druhového spektra pavouků byla vybrána tři rozdílná stanoviště: suché místo xerotermního charakteru, vlhká ostřicová louka a silně podmáčený zrašelinělý mokřad.Celkem bylo determinováno 669 jedinců náležících k 103 druhům 19 čeledí. Byl nalezen jeden velmi vzácný druh pavouka Glyphesis servulus a 5 druhů vzácných. Dále bylo nalezeno 5 druhů klimaxových.
Abstract in different language: This research in locality Těchonická draha was doing since April to November 2012. The number of spider (669) included 504 adults and 165 juveniles. These spiders belong to 103 species and 19 families. One of found species has very rare occurrence, it is Glyphesis servulus. 5 species have rare occurrence. Among species with climax habitat belong 9 spiders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Neumannova 2013.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
neumannova v.pdfPosudek vedoucího práce552,66 kBAdobe PDFView/Open
neumannova o.pdfPosudek oponenta práce995,95 kBAdobe PDFView/Open
neumannova.pdfPrůběh obhajoby práce149,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.