Title: Využití regionálního principu ve výuce přírodovědných předmětů na 1. stupni ZŠ
Other Titles: The use regional principle in natural science at the 1. stage primary school
Authors: Pulkrabová, Eliška
Advisor: Vágnerová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8636
Keywords: čistírna odpadních vod;přírodní rezervace Zaječí skok;biofarma Sasov;ZOO Jihlava;stříbrná stezka;parky města Jihlavy;Muzeum Vysočiny Jihlava;mezipředmětové vztahy;vyučovací formy;Člověk a jeho svět;vymezení RVP ZV v systému kurikulárních dokumentů
Keywords in different language: wastewater treatment plant;nature reserve Zaječí skok;organic farm Sasov;ZOO Jihlava;silver trail;parks town of Jihlava;Museum of Highlands Jihlava;interdisciplinary relationships;teaching forms;Man and his world;FEP defining system of curriculum documents
Abstract: Teoretická část práce se zabývá zařazením přírodovědně zaměřených předmětů na 1. st ZŠ v RVP, popisem výukových forem a popisem zajímavých míst na Jihlavsku z hlediska přírodovědy. Praktická část je tvořena návrhy exkurzí a vycházek, jejich využitím z hlediska mezipředmětových vztahů a pracovními listy.
Abstract in different language: The theoretical part deals with the classification of natural history subjects at first stage primary school in RVP, describing teaching forms and descriptions of interesting places in the region of Jihlava in terms of science. The practical part consists of proposals excursions and walks, their use in terms of interdisciplinary relations and worksheets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Pulkrabova_E..pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
PULKRABOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce633,02 kBAdobe PDFView/Open
PULKRABOVA_O.pdfPosudek oponenta práce460,89 kBAdobe PDFView/Open
pulkrabova p.pdfPrůběh obhajoby práce152,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.