Název: Využití regionálního principu ve výuce přírodovědných předmětů na 1. stupni ZŠ
Další názvy: The use regional principle in natural science at the 1. stage primary school
Autoři: Pulkrabová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Vágnerová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8636
Klíčová slova: čistírna odpadních vod;přírodní rezervace Zaječí skok;biofarma Sasov;ZOO Jihlava;stříbrná stezka;parky města Jihlavy;Muzeum Vysočiny Jihlava;mezipředmětové vztahy;vyučovací formy;Člověk a jeho svět;vymezení RVP ZV v systému kurikulárních dokumentů
Klíčová slova v dalším jazyce: wastewater treatment plant;nature reserve Zaječí skok;organic farm Sasov;ZOO Jihlava;silver trail;parks town of Jihlava;Museum of Highlands Jihlava;interdisciplinary relationships;teaching forms;Man and his world;FEP defining system of curriculum documents
Abstrakt: Teoretická část práce se zabývá zařazením přírodovědně zaměřených předmětů na 1. st ZŠ v RVP, popisem výukových forem a popisem zajímavých míst na Jihlavsku z hlediska přírodovědy. Praktická část je tvořena návrhy exkurzí a vycházek, jejich využitím z hlediska mezipředmětových vztahů a pracovními listy.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part deals with the classification of natural history subjects at first stage primary school in RVP, describing teaching forms and descriptions of interesting places in the region of Jihlava in terms of science. The practical part consists of proposals excursions and walks, their use in terms of interdisciplinary relations and worksheets.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Pulkrabova_E..pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PULKRABOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce633,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PULKRABOVA_O.pdfPosudek oponenta práce460,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pulkrabova p.pdfPrůběh obhajoby práce152,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8636

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.