Název: Programové vybavení jednotky pro řízení elektrických motorů
Další názvy: Software drives for electric motors
Autoři: Mourek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Dudáček, Karel
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8643
Klíčová slova: motor;řízení;procesor
Klíčová slova v dalším jazyce: engine;control;processor
Abstrakt: Tato práce pojednává o metodách řízení stejnosměrných a krokových motorů. Jeden z cílů je také věnován na hardwarovému řešení této kontroly. Seznámí vás s parametry a obvody z desky V850 M1. Asi nejdůležitějším cílem byla implementace protokolu, který může kontrolovat připojené motory. Komunikační protokol používá lidsky přátelské příkazy. Komunikační protokol lze nalézt v kapitole 4. Testování tohoto protokolu vyžadovalo samostatnou aplikaci, která implementuje základní funkce pro práci s V850 M1. Tyto rutiny spuštění procedury, hlavní smyčku a komunikační rozhraní. Protokol je služba, která využívá přerušení a pracuje s příkazy z fronty. Realizace firmware využívá mikroprocesor NEC V850-IG3 který je určen pro tyto účely (ovládání motoru). Základní protokol je architektonická nezávislý a je možné portovat na jinou platformu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed on software methods for controlling of DC and stepping engines. One of goals is also dedicated to hardware solutions of such control. It will also introduce you to parameters and circuit design of board V850 M1. Probably the most important goal was implementation of protocol that can control connected engines. Communication protocol should use human-friendly commands. Final de?ned protocol can be found in chapter 4. Testing of such protocol required standalone application which implements basic functions for operation with V850 M1. These routines de?nes startup procedure, main loop and communication interfaces. Protocol service is interrupt-based and operates with commands queue. Implemented ?rmware uses NEC microcontroller from V850 series model called IG3 which is determined for such purposes (engine control). Basic protocol is architectural independent and can be ported for any other platform.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
master_thesis.pdfPlný text práce255,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08B0126Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce114,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08B0126Pposudek.pdfPosudek oponenta práce105,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08B0126Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce64,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8643

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.