Název: Import dat ze služby Scopus do formátu XML
Další názvy: Import of data from Scopus to XML
Autoři: Augusta, Rudolf
Vedoucí práce/školitel: Fiala, Dalibor
Oponent: Dostal, Martin
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8645
Klíčová slova: Scopus;XML;citace;publikace
Klíčová slova v dalším jazyce: Scopus;XML;citation;publication
Abstrakt: Vědci a akademičtí pracovníci z celého světa se snaží vymyslet něco nového. Inspiraci hledají ve vědeckých prácích svých kolegů. Informace týkající se těchto prací jsou uchovávány v bibliografických databázích. Jednou takovou databází je i Scopus od firmy Elsevier. Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která bude získávat informace z webové aplikace Scopus. Získané informace dále uloží do souboru ve formátu XML.
Abstrakt v dalším jazyce: Scientists and academics from the whole world are trying to invent something new. They are looking for inspiration in scientific work of their colleagues. Information regarding these works are stored in bibliographic databases. One of these databases is Scopus created by Elsevier. Target of this work is to create an application that will retrieve information from Web application Scopus. The information obtained also will save to a file in XML format.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Import dat ze sluzby Scopus do formatu XML.pdfPlný text práce547,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0169Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce287,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0169Pposudek.pdfPosudek oponenta práce256,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0169Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce65,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8645

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.