Název: Programovatelný celulární automat v Javě
Další názvy: Programmable Cellular Automaton in Java
Autoři: Rojík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Ekštein, Kamil
Oponent: Vaněček, Petr
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8648
Klíčová slova: celulární automat
Klíčová slova v dalším jazyce: cellular automaton
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je vytvoření programovatelného celulárního automatu v programovacím jazyce Java. Aplikace má být snadno spustitelná jako Java Web Start. Hlavním úkolem je navrhnout vhodné rozhraní pro návrh celulárních automatu. Mezi další cíle patří export celulárního automatu do obrázkového formátu a export vývoje celulárního automatu do videozáznamu. Práce dále obsahuje popis některých existujících řešení pro simulaci celulárních automatu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to create a programmable cellular automaton in Java programming language. The application should be easy to run using the Java Web Start technology. The main target is to suggest an appropriate interface for the design of the cellular automata. The other targets are to export a run of a cellular automaton into a sequence if images and to export the development of a cellular automaton to a video sequence. The thesis also includes an overview of the existing solutions for simulation of cellular automata.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
tomas-rojik-bp.pdfPlný text práce964,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0826Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce700,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0826Pposudek.pdfPosudek oponenta práce199,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0826Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce70,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8648

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.