Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrada, Přemysl
dc.contributor.authorVopalecký, Josef
dc.contributor.refereeHerout, Pavel
dc.date.accepted2013-06-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:43:37Z-
dc.date.available2012-02-03cs
dc.date.available2014-02-06T12:43:37Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier49956
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8649
dc.description.abstractCílem této práce je vytvořit loader, který bude načítat data z bajtkódu do datového modelu JavaTypes. První část práce představuje bajtkód, tyto znalosti jsou důležité pro načítání loaderem. Druhá část práce obsahuje projekt Java Class Compatibility Checker, který je vyváhen na Fakultě aplikovaných věd. Tento projekt obsahuje již zmíněný datový model JavaTypes, který obsahuje jeden JClassLoader. Poslední část práce popisuje nový loader, který načítá data. Získaní data jsou uložena do struktury JavaTypes.cs
dc.format42 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbajtkódcs
dc.subjectJavaTypescs
dc.titleNačítání informací o třídách z bytecodecs
dc.title.alternativeLoading Java class information from bytecodeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim this thesis is to develop loader that will retrieve data from a bytecode into a data model JavaTypes. The first part of this thesis introduces data types and the structure of the bytecode. Knowledge of the structure is needed for loader operation. The second part of this thesis introduces the project Java Class Compatibility Checker developed by Faculty of Applied Sciences. This project includes JavaTypes, the project is already a JClassLoader implemented. The last part of this thesis describes a new loader, which loads the data. The retrieved data is stored in the structure JavaTypes.en
dc.subject.translatedbytecodeen
dc.subject.translatedJavaTypesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_TISK.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
A09B0496Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce78,61 kBAdobe PDFView/Open
A09B0496Pposudek.pdfPosudek oponenta práce336,43 kBAdobe PDFView/Open
A09B0496Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.