Název: Dlaždičkovač
Další názvy: Tiller
Autoři: Hain, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Lipka, Richard
Oponent: Bžoch, Pavel
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8652
Klíčová slova: dlaždičkovač;dlaždice;Java;swing;GUI;ořezávání;polygon;grafika
Klíčová slova v dalším jazyce: tiller;tile;Java;swing;GUI;clipping;polygon;graphics
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce, je vyvinout multiplatformní a snadno použitelný program pro pokládku dlaždic. Program je schopný vytvořit a spravovat databázi dlaždic. Dále obsahuje editor místností, který umožňuje návrh půdorysu místnosti, ve které bude pokládka probíhat. Výstupem je grafické ztvárnění položené dlažby a také množství a cena použitých materiálů. První část práce obsahuje teoretickou analýzu důležitých algoritmů, jako například ořezávání polygonů a další. Ve druhé části je znázorněno použití těchto algoritmů v programu. Zároveň jsou zde uvedeny výsledky průzkumu mezi uživateli ohledně kvality uživatelského rozhraní aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this bachelor?s thesis is to develop multiplatform and easy to use program, for laying tiles. The program is able to create a database of tiles and also manage it. It also has a room editor, where you can draw your own ground plans. The output is graphical interpretation of tiles and also costs of all materials used for it. In the first part of this work, there?s theoretical analysis of useful algorithms like polygon clipping and others. The second part of this work is about real world usage of those algorithms. There are also the results of research among users of this program about their opinion on user interface.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0797Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce180,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0797Pposudek.pdfPosudek oponenta práce309,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0797Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8652

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.