Title: Dlaždičkovač
Other Titles: Tiller
Authors: Hain, Lukáš
Advisor: Lipka, Richard
Referee: Bžoch, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8652
Keywords: dlaždičkovač;dlaždice;Java;swing;GUI;ořezávání;polygon;grafika
Keywords in different language: tiller;tile;Java;swing;GUI;clipping;polygon;graphics
Abstract: Cílem této bakalářské práce, je vyvinout multiplatformní a snadno použitelný program pro pokládku dlaždic. Program je schopný vytvořit a spravovat databázi dlaždic. Dále obsahuje editor místností, který umožňuje návrh půdorysu místnosti, ve které bude pokládka probíhat. Výstupem je grafické ztvárnění položené dlažby a také množství a cena použitých materiálů. První část práce obsahuje teoretickou analýzu důležitých algoritmů, jako například ořezávání polygonů a další. Ve druhé části je znázorněno použití těchto algoritmů v programu. Zároveň jsou zde uvedeny výsledky průzkumu mezi uživateli ohledně kvality uživatelského rozhraní aplikace.
Abstract in different language: The goal of this bachelor?s thesis is to develop multiplatform and easy to use program, for laying tiles. The program is able to create a database of tiles and also manage it. It also has a room editor, where you can draw your own ground plans. The output is graphical interpretation of tiles and also costs of all materials used for it. In the first part of this work, there?s theoretical analysis of useful algorithms like polygon clipping and others. The second part of this work is about real world usage of those algorithms. There are also the results of research among users of this program about their opinion on user interface.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
A11B0797Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce180,91 kBAdobe PDFView/Open
A11B0797Pposudek.pdfPosudek oponenta práce309,87 kBAdobe PDFView/Open
A11B0797Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.