Název: Analýza a vytvoření automatického systému sledování logů
Další názvy: Creation analyzer and monitoring system for syslogs
Autoři: Hvězda, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Vavřička, Vlastimil
Švamberg, Michal
Oponent: Ledvina, Jiří
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8665
Klíčová slova: syslog;syslog-ng;filtrování;filtr;Swatcher;analyzátor logů
Klíčová slova v dalším jazyce: syslog;syslog-ng;filtering;filter;Swatcher;log analyzator
Abstrakt: Tato práce je výsledkem projektu, který mi byl zadán mým vedoucím, Michalem Švambergem. Cílem bylo vytvořit jednoduchý a účinný filtrovací systém pro potřeby Západočeské univerzity pro správu logů a odhalování disfunkcí systému. Je navržena aby ji mohl využívat i nezkušený pracovník. Uživatelské prostředí je přístupné pomocí webového rozhraní. Účelem této práce nebylo vytvořit event viewer, nýbrž naopak krátký seznam anomálií, které si sám uživatel přeje zobrazovat. Projekt byl úspěšně nasazen do provozu dne 26.4.2013.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is the result of a project that has been announced by my supervisor, Michal Švamberg. The objective was to create a simple and effective filtering system for University of West Bohemia for managing logs and detection system dysfunction. It is designed to be able to use an inexperienced worker. The project is accessible from web interface. The goal of this work was not to create event viewer, but a short list of anomalies, which the user wishes to display. The project was successfully put into operation on 28 April 2013.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce526,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0531Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce226,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0531Pposudek.pdfPosudek oponenta práce144,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0531Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce172,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.