Název: Implementace algoritmu šachové hry
Další názvy: Chess Algorithm Implementation
Autoři: Sehnal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Matoušek, Václav
Oponent: Šimandl, Miroslav
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8667
Klíčová slova: šachy;šachový algoritmus;umělá inteligence;šachový motor;programování;MinMax;ohodnocovací funkce;Java;bakalářská práce
Klíčová slova v dalším jazyce: chess;chess algorithm;artificial intelligence;chess engine;programming;MinMax;evaluation function;Java;bachelor thesis
Abstrakt: Tato práce se zabývá umělou inteligencí šachového programu. Obsah práce je zaměřen na typické vlastnosti šachových motorů, je popsán rozdíl přístupu lidského faktoru a stroje k šachové hře. Součástí práce je průzkum a analýza technik potřebných k implementaci šachového programu. V textu je zahrnut popis tvorby vlastního šachového programu, včetně vzniklých úskalí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the artificial intelligence of the chess programming. The thesis is focused on the typical characteristics of the chess engines and describes the difference between the human and computer chess playstyle. The thesis surveys and analyses the techniques which are necessary for implementing a chess program. The description of the chess engine creation is involved including the problems which appeared during the process of creating.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskaPraceSehnal.pdfPlný text práce899,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0673Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce424,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0673Pposudek.pdfPosudek oponenta práce139,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0673Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce250,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8667

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.