Název: jQuery - vytvoření pluginu pro rezervační systém
Další názvy: jQuery - create a plugin for booking system
Autoři: Kukrál, Petr
Vedoucí práce/školitel: Dostal, Martin
Oponent: Nykl, Michal
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8675
Klíčová slova: jQuery;JavaScript;PHP;MySQL;HTML5;CSS3;bootstrap;Git
Klíčová slova v dalším jazyce: jQuery;JavaScript;PHP;MySQL;HTML5;CSS3;bootstrap;Git
Abstrakt: Tato práce se zabývá tvorbou pluginu pro rezervační systém v programovacím jazyce JavaScript s použitím knihovny jQuery. Plugin má být obecně použitelný pro jakýkoliv rezervační systém. Ukázkou použití této práce je použití pluginu pro rezervační systém kina a použití pluginu pro rezervační systém squashového kurtu. Důraz je kladen na grafický vzhled pluginu. Grafický vzhled má být co nejpoutavější, proto plugin disponuje snadným rozšířením grafických funkcí a změnou používaných obrázků. Plugin je také možné snadno zakomponovat do webové stránky. Jedinou podmínkou je připojení knihovny jQuery. Plugin dokáže načíst vstup ze souboru ve formátu XLS, CSV a JSON. Pomocí formátu JSON je pak v ukázce realizované načítání dat z databáze.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with creation of plugin for reservation system in programming language JavaScript, using the jQuery library. Plugin can be used for every type of reservation system. The illustration of this thesis is the application of plugin for reservation system of cinemas and application of plugin for reservation system of squash court. Emphasis is placed on graphic design of the plugin. Graphic design should be very gripping, that?s why the plugin disposes of easy expansion of graphical function and change of using pictures. Plugin can be also easily integrated into website. The only condition is connection of the jQuery library. Plugin can load input from the file in XLS, CSV and JSON format. Format JSON is in illustration used to realize loading data from the database.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0618Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce93,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0618Pposudek.pdfPosudek oponenta práce91,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0618Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce60,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8675

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.