Název: Vektorový editor v jazyce Java
Další názvy: Vector editor in Java language
Autoři: Kotalík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Potužák, Tomáš
Oponent: Bžoch, Pavel
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8676
Klíčová slova: vektorový editor;Java;Scalable vector graphics;grafický export
Klíčová slova v dalším jazyce: vector editor;Java;Scalable vector graphics;graphic export
Abstrakt: Tato práce se zabývá vektorovým kreslením v jazyce Java. Cílem práce je pak implementace vektorového editoru v tomto jazyce. Obsahuje také stručný popis použitelných vektorových a rastrových grafických formátů. V této práci jsou také rozebrány způsoby kreslení v grafickém uživatelském rozhraní v jazyce Java. Vzhledem k omezeným možnostem tohoto programovacího jazyka se zabývá i možnostmi knihoven třetích stran, zabývajících se vektorovou grafikou v Javě. Tyto knihovny jsou poté srovnávány pro účel implementace vektorového editoru. Samotná implementace pak řeší vhodné použití těchto knihoven a nástrojů ve vektorovém editoru. V tomto dokumentu je obsažen podrobný popis implementace celého vektorového editoru včetně UML diagramu tříd. V závěru popisuje výsledek implementace editoru a zvoleného způsobu použití knihoven třetích stran.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with vector graphics in the Java language. The objective of this thesis is to implement a vector editor in Java. A brief description of the usable vector ? and bitmap ? graphical formats is included. In this thesis, the method of drawing using graphical user interface in Java language are also analyzed. Due to limited abilities of this programming language, this work also deals with possibilities of third?party libraries, designed for working with vector graphical formats in Java. These libraries are then compared for the purpose of implementing a vector editor. The editor's implementation itself addresses the appropriate usage of available tools and third?party libraries. This document includes a detailed description of the entire implementation of the vector editor, including an UML class diagram. In the end, the results of implementation and the chosen usages of third?party libraries are described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPA10B0599P.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0599Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce128,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0599Pposudek.pdfPosudek oponenta práce212,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0599Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce61,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8676

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.