Název: Python v neuroinformatice
Další názvy: Python in neuroinformatics
Autoři: Čurda, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Mautner, Pavel
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8682
Klíčová slova: neuroinformatika;EEG/ERP;EEG;matching pursuit;MP;Python
Klíčová slova v dalším jazyce: neuroinformatic;EEG/ERP;EEG;matching pursuit;MP;Python
Abstrakt: Tato práce pojednává o možném využití a následné integraci jazyka Python v neuroinformatických experimentech. Popisuje výhody i nevýhody použití jazyků Java, MATLAB a Python v neuroinformatické doméně. Tato práce uvádí přehled existujících implementací algoritmů vhodných pro použití v neuroinformatice v jazyce Python a spolupráci jazyka Python a dalších programovacích jazyků. Tato práce ukáže možné výhody nasazení jazyka Python místo jazyků MATLAB a Java na konkrétním příkladu: implementací vybraného algoritmu používaném v EEG/ERP experimentech v jazyce Python a jeho výkonnostní porovnání s existujícími Java a C++ implementacemi.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with possible use and integration of programming language Python in neuroinformatics experiments. It describes both advantages and drawbacks of Java, MATLAB and Python solutions. It covers an overview of existing neuroinformatics algorithms implemented in Python and cooperation between Python and other languages. The work shows possible benefits of using Python instead of Java and Matlab on a specific example. It is implementation of chosen algorithm used in EEG/ERP experiments in Python and it's performance comparison against existing Java and C++ implementations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Python v neuro-informatice.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0542Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce83,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0542Pposudek.pdfPosudek oponenta práce174,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0542Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce58,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8682

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.