Název: Tenký grafický klient pro mobilní zařízení
Další názvy: Thin visualization client for mobile devices
Autoři: Žák, Michal
Vedoucí práce/školitel: Vaněček, Petr
Oponent: Kresl, Vojtěch
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8684
Klíčová slova: vizualizace;tenký grafický klient;mobilní zařízení;graf scény;OpenGL ES;protokol ovládající scénu
Klíčová slova v dalším jazyce: visualization;thin graphical client;mobile devices;scene graph;OpenGL ES;protocol for scene control
Abstrakt: V průmyslu se běžně setkáváme s potřebou vizualizovat data, která pocházejí z různých zdrojů. Jejich společným zobrazením jim dodáváme kontext a uživatel se v nich snáze zorientuje. Naším cílem je poskytnout tenkého grafického klienta pracujícího na mobilních zařízeních, kterého můžeme ovládat skrze jeho rozhraní a definovaný protokol. Pro rendering využíváme uspořádání objektů do grafu scény.
Abstrakt v dalším jazyce: Visualization of data is a common need in the industrial automation software. These data come from multiple sources and by visualizing we display them together with semantic information. Using cross-platform technologies, our goal is to provide simple and thin graphical client which can work on mobile devices and be controlled through its interface or de fined protocol. The rendering paradigm that we use is scene graph representation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska-prace.pdfPlný text práce865,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0729Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce167,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0729Pposudek.pdfPosudek oponenta práce110,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0729Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce55,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8684

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.