Title: Software pro prezentaci stimulů - návrh a správa protokolů
Other Titles: Software tool for stimuli presentation
Authors: Vozábal, Miroslav
Advisor: Mouček, Roman
Referee: Mautner, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8690
Keywords: prezentace stimulů;EEG;ERP;vizuální programování;ERP testovací scenáře;uživatelská rozhraní
Keywords in different language: stimuli presentation;EEG;ERP;visual programming;ERP testing scenarios;user interfaces
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje vylepšení funkčnosti softwaru PreSti. Software je určen pro prezentaci stimulů v experimentech využívajících metodu evokovaných potenciálů (ERP). V současnosti existují v této oblasti různé komerční softwary. Největší využití mají tyto softwary v oblasti medicíny, kde se zřídka nacházejí odborníci, kteří umí programovat. Většina těchto softwarů využívá pro vytváření a prezentaci stimulů grafické rozhraní, nebo dokonce vlastní programovací jazyk. PreSti přichází s jiným způsobem vytváření stimulů, a to prostřednictvím vizuálního programování. Vizuální programovací jazyk PreSti umožňuje pracovníkům ve zdravotnictví vytvářet stimuly jednodušším způsobem, a to i s dostatečnou flexibilitou při vytváření testovacích scénářů. Ačkoli vizuální programování v PreSti se zdá být vhodnější způsob vytváření testovacích scénářů, neřeší možnost vytvořit scénář bez znalosti vizuálního programovacího jazyka. Cílem této bakalářské práce je odstranit tento problém vytvořením uživatelské podpory (průvodce) pro vytváření testovacích scénářů.
Abstract in different language: This bachelor project is dedicated to improve the functionality of the software PreSti. The software is designed for the presentation of stimuli in the experiments based on the method of evoked potentials (ERP). Currently, various commercial software exist in this area. The medicine field attracts the largest attention of PreSti since there is a shortage of experts who can operate this software. Most of the current software use graphical interface or even their own programming language when creating and presenting stimuli. PreSti allows for an additional way of creating stimuli through visual programming. The visual programming language of PreSti enables healthcare professionals to create stimuli in simpler ways and offers a sufficient flexibility in creating test scenarios. Although Presti visual programming seems to be more applicable in creating test scenarios, it is not usable without the knowledge of the visual programming language. The aim of this bachelor project is to solve this drawback by creating a user support (a guide) allowing for the design of test scenarios.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Miroslav Vozabal.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
A09B0497Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce80,53 kBAdobe PDFView/Open
A09B0497Pposudek.pdfPosudek oponenta práce112,02 kBAdobe PDFView/Open
A09B0497Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce57,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.