Title: Analýza použití IBM Connections na Západočeské univerzitě v Plzni
Other Titles: IBM Connections deployment analysis at the University of West Bohemia
Authors: Kinzl, Michal
Advisor: Holý, Lukáš
Referee: Valdman, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8691
Keywords: IBM Connections;komunita;zpětná vazba;sociální software;sociální podnikání;značkování;Web 2.0
Keywords in different language: IBM Connections;community;feedback;social software;social business;tag;Web 2.0
Abstract: IBM Connections je softwarové řešení označované jako tzv. sociální software od společnosti IBM. Jedná se o produkt určený zejména středním a velkým organizacím, kde je zapotřebí kvalitní správa dat, rychlá komunikace a efektivní sdílení dat a informací. Západočeská Univerzita v Plzni představuje ideální prostor pro využití nových kolaboračních nástrojů v jednotném uživatelském rozhraní. Tato práce analyzuje použití této sociální platformy na ZČU a její následné využití ve výuce a pro další univerzitní účely.
Abstract in different language: IBM Connections is software solution known as the so-called social software from IBM Corporation. It is a product designed especially to medium-sized and large-sized enterprises, which need high quality data management, quick communication and efficient sharing of data and information. University of West Bohemia provides an ideal space for exploring new collaboration tools in unified graphic user interface. This thesis analyzes possibility of using IBM Connections as new social software for University of West Bohemia and its use for support of teaching and other academic purposes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kinzl_tisk.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
A09B0280Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce103,71 kBAdobe PDFView/Open
A09B0280Pposudek.pdfPosudek oponenta práce125,26 kBAdobe PDFView/Open
A09B0280Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce65,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.