Název: Analýza použití IBM Connections na Západočeské univerzitě v Plzni
Další názvy: IBM Connections deployment analysis at the University of West Bohemia
Autoři: Kinzl, Michal
Vedoucí práce/školitel: Holý, Lukáš
Oponent: Valdman, Jan
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8691
Klíčová slova: IBM Connections;komunita;zpětná vazba;sociální software;sociální podnikání;značkování;Web 2.0
Klíčová slova v dalším jazyce: IBM Connections;community;feedback;social software;social business;tag;Web 2.0
Abstrakt: IBM Connections je softwarové řešení označované jako tzv. sociální software od společnosti IBM. Jedná se o produkt určený zejména středním a velkým organizacím, kde je zapotřebí kvalitní správa dat, rychlá komunikace a efektivní sdílení dat a informací. Západočeská Univerzita v Plzni představuje ideální prostor pro využití nových kolaboračních nástrojů v jednotném uživatelském rozhraní. Tato práce analyzuje použití této sociální platformy na ZČU a její následné využití ve výuce a pro další univerzitní účely.
Abstrakt v dalším jazyce: IBM Connections is software solution known as the so-called social software from IBM Corporation. It is a product designed especially to medium-sized and large-sized enterprises, which need high quality data management, quick communication and efficient sharing of data and information. University of West Bohemia provides an ideal space for exploring new collaboration tools in unified graphic user interface. This thesis analyzes possibility of using IBM Connections as new social software for University of West Bohemia and its use for support of teaching and other academic purposes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kinzl_tisk.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0280Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce103,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0280Pposudek.pdfPosudek oponenta práce125,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0280Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce65,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8691

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.