Název: Experimentální medicínský informační systém - zpracování semistrukturovaných dat (XML)
Další názvy: Experimental medical information system - processing of semistructured data (XML)
Autoři: Žák, Petr
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Krutišová, Jana
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8693
Klíčová slova: XML;medicína;informační systém;semistrukturovaná data
Klíčová slova v dalším jazyce: XML;medicine;information system;semistructured data
Abstrakt: Tématem této práce jsou semistrukturovaná data a využití značkovacího jazyka XML pro jejich zpracování a ukládání ve zdravotnických informačních systémech. Práce obsahuje dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části bylo vytvořit komplexní úvod do medicínské informatiky, informačních systémů a dat. Praktická část byla zaměřena na design a implementaci softwaru, který bude schopen zpracovávat data uložená v XML souborech. Přesněji řečeno, úkolem bylo implementovat několik základních funkcí pro zpracování těchto dat.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of this thesis are semistructured data and usage of XML markup language for their processing and storage in medical information systems. This work contains two main sections - theoretical part and practical part. The goal of the theoretical part was to create complex introduction into medical informatics, information systems and data. Practical part was focused on design and implementation of software, which can be used to process medical data stored in XML files. More specifically, the goal was to implement several basic functions for processing of those data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zak.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0508Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce118,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0508Pposudek.pdfPosudek oponenta práce105,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0508Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce67,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8693

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.