Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlečková, Jana
dc.contributor.authorŽák, Petr
dc.contributor.refereeKrutišová, Jana
dc.date.accepted2013-06-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:43:54Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:43:54Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-10
dc.identifier53366
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8693
dc.description.abstractTématem této práce jsou semistrukturovaná data a využití značkovacího jazyka XML pro jejich zpracování a ukládání ve zdravotnických informačních systémech. Práce obsahuje dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části bylo vytvořit komplexní úvod do medicínské informatiky, informačních systémů a dat. Praktická část byla zaměřena na design a implementaci softwaru, který bude schopen zpracovávat data uložená v XML souborech. Přesněji řečeno, úkolem bylo implementovat několik základních funkcí pro zpracování těchto dat.cs
dc.format56 s. (96384 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectmedicínacs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectsemistrukturovaná datacs
dc.titleExperimentální medicínský informační systém - zpracování semistrukturovaných dat (XML)cs
dc.title.alternativeExperimental medical information system - processing of semistructured data (XML)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedTopic of this thesis are semistructured data and usage of XML markup language for their processing and storage in medical information systems. This work contains two main sections - theoretical part and practical part. The goal of the theoretical part was to create complex introduction into medical informatics, information systems and data. Practical part was focused on design and implementation of software, which can be used to process medical data stored in XML files. More specifically, the goal was to implement several basic functions for processing of those data.en
dc.subject.translatedXMLen
dc.subject.translatedmedicineen
dc.subject.translatedinformation systemen
dc.subject.translatedsemistructured dataen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zak.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
A09B0508Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce118,97 kBAdobe PDFView/Open
A09B0508Pposudek.pdfPosudek oponenta práce105,75 kBAdobe PDFView/Open
A09B0508Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce67,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.