Název: Analýza možností zavedení informačního systému formou outsorcingu
Další názvy: The analysis of possible options for implementing an information system by the means of outsourcing
Autoři: Janská, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Nový, Pavel
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8695
Klíčová slova: outsourcing;informační systémy;analýza;webová aplikace;formulář
Klíčová slova v dalším jazyce: outsourcing;information systems;analysis;web application;form
Abstrakt: Tato práce se zabývá možností využití outsourcingu pro informační systém. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. První část se zabývá obecně informačními systémy, outsourcingem a hlavně jeho variantami. V druhé části jsou tyto poznatky využity v praxi. Ve spolupráci dvou společností byl zhodnocen jejich informační systém a využití outsourcingu. Informace získané ve firmách jsou použity při snaze najít postup, jak vybrat vhodnou variantu. Na základě teoretické části, zabývající se výběrem poskytovatele, byla navíc vytvořena webová aplikace. Jedná se o HTML a PHP aplikaci, sloužící k tvorbě formulářů a hodnocení poskytovatele.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with possible usage of outsourcing for an information system. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. First part describes general usage of information systems, outsourcing and mainly its variations. In the second part, this theoretical knowledge is transformed into a real world situation. Within the cooperation of two companies, there has been evaluated their information systems and a real usage of outsourcing. Information gathered from the companies is used in the thesis in order to attempt to find a process, which would lead to finding the most feasible solution. There has also been created a web application based on the theoretical part, which deals with the correct choice of a supplier. The application itself can be used for forms creation and evaluation of potential suppliers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Janska.pdfPlný text práce445,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0822Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce299,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0822Pposudek.pdfPosudek oponenta práce166,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0822Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce169,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8695

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.